БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Софийски клуб - София

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезанияГълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Асен Николов
Ширина/Дължина 42:42:16.78/24:04:54.50

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013045/2023  120585,631  05.05.2024 09:55:27  1411.184  28(0)  53,537(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG028243/2022  120585,631  05.05.2024 09:55:31  1410.078  30(0)  57,361(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012359/2023  120585,631  05.05.2024 09:55:39  1407.888  33(0)  63,098(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013076/2023  120585,631  05.05.2024 09:55:42  1407.067  34(0)  65,01(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013086/2023  120585,631  05.05.2024 09:56:37  1392.170  48(0)  91,778(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013038/2023  120585,631  05.05.2024 09:56:39  1391.640  51(0)  97,514(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013090/2023  120585,631  05.05.2024 09:56:44  1390.309  54(0)  103,25(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012341/2023  120585,631  05.05.2024 09:56:51  1388.436  61(0)  116,635(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013052/2023  120585,631  05.05.2024 09:57:33  1377.334  75(0)  143,403(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013089/2023  120585,631  05.05.2024 09:57:33  1377.334  76(0)  145,315(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG013069/2023  120585,631  05.05.2024 09:57:37  1376.281  78(0)  149,14(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013076/2023  160167,682  12.05.2024 09:15:48  1273.193  15(0)  36,675(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012344/2023  160167,682  12.05.2024 09:15:50  1272.859  16(0)  39,12(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013066/2023  160167,682  12.05.2024 09:15:56  1271.848  17(0)  41,565(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG018027/2022  160167,682  12.05.2024 09:16:07  1269.993  18(0)  44,01(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013095/2023  160167,682  12.05.2024 09:16:11  1269.329  19(0)  46,455(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013051/2023  160167,682  12.05.2024 09:16:16  1268.484  21(0)  51,345(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013042/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:17  1258.359  30(0)  73,35(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013081/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:18  1258.191  31(0)  75,795(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013086/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:24  1257.203  32(0)  78,24(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013090/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:25  1257.035  33(0)  80,685(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013045/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:27  1256.710  34(0)  83,13(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013041/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:28  1256.542  35(0)  85,575(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013091/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:28  1256.542  36(0)  88,02(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013010/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:35  1255.400  37(0)  90,465(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012356/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:37  1255.065  38(0)  92,91(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG018003/2022  160167,682  12.05.2024 09:17:37  1255.065  39(0)  95,355(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013012/2023  160167,682  12.05.2024 09:17:40  1254.574  40(0)  97,8(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013035/2023  160167,682  12.05.2024 09:18:06  1250.333  49(0)  119,804(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG018079/2022  160167,682  12.05.2024 09:18:08  1250.011  50(0)  122,249(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012359/2023  160167,682  12.05.2024 09:18:09  1249.845  52(0)  127,139(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG018034/2022  160167,682  12.05.2024 09:18:09  1249.845  53(0)  129,584(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG018036/2022  160167,682  12.05.2024 09:18:10  1249.680  55(0)  134,474(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG028243/2022  160167,682  12.05.2024 09:18:11  1249.524  56(0)  136,919(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013038/2023  160167,682  12.05.2024 09:18:13  1249.192  59(0)  144,254(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013040/2023  160167,682  12.05.2024 09:18:13  1249.192  60(0)  146,699(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG35375/2020  160167,682  12.05.2024 09:18:18  1248.384  63(0)  154,034(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013032/2023  160167,682  12.05.2024 09:18:18  1248.384  64(0)  156,479(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013069/2023  160167,682  12.05.2024 09:18:19  1248.219  65(0)  158,924(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG013003/2023  160167,682  12.05.2024 09:18:27  1246.926  74(0)  180,929(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012359/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:21  1348.194  1(0)  2,155(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG018036/2022  187870,849  25.05.2024 09:19:22  1348.030  2(0)  4,31(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013086/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:25  1347.546  4(0)  8,621(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013045/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:25  1347.546  5(0)  10,776(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG35375/2020  187870,849  25.05.2024 09:19:27  1347.227  7(0)  15,086(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012356/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:27  1347.227  8(0)  17,241(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013087/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:27  1347.227  9(0)  19,397(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013069/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:28  1347.063  11(0)  23,707(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013079/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:29  1346.909  12(0)  25,862(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013064/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:30  1346.744  14(0)  30,172(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013041/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:31  1346.580  15(0)  32,328(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013094/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:32  1346.426  16(0)  34,483(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG018079/2022  187870,849  25.05.2024 09:19:33  1346.262  17(0)  36,638(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012357/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:34  1346.098  18(0)  38,793(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012353/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:35  1345.944  19(0)  40,948(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012344/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:37  1345.616  21(0)  45,259(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013100/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:39  1345.298  22(0)  47,414(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013084/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:54  1342.894  26(0)  56,034(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013091/2023  187870,849  25.05.2024 09:19:54  1342.894  27(0)  58,19(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013081/2023  187870,849  25.05.2024 09:20:43  1335.097  30(0)  64,655(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013038/2023  187870,849  25.05.2024 09:20:55  1333.202  34(0)  73,276(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG018003/2022  187870,849  25.05.2024 09:21:03  1331.945  36(0)  77,586(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013011/2023  187870,849  25.05.2024 09:21:08  1331.162  38(0)  81,897(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012360/2023  187870,849  25.05.2024 09:21:39  1326.303  54(0)  116,379(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013095/2023  187870,849  25.05.2024 09:21:41  1325.994  55(0)  118,534(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013002/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:16  1311.334  66(0)  142,241(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013010/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:16  1311.334  67(0)  144,397(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013042/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:19  1310.876  68(0)  146,552(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012352/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:22  1310.419  69(0)  148,707(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013083/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:23  1310.273  70(0)  150,862(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013028/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:25  1309.962  71(0)  153,017(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012341/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:27  1309.661  72(0)  155,172(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013090/2023  187870,849  25.05.2024 09:23:31  1309.049  73(0)  157,328(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013076/2023  187870,849  25.05.2024 09:24:07  1303.599  85(0)  183,19(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013027/2023  187870,849  25.05.2024 09:24:08  1303.455  86(0)  185,345(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013054/2023  187870,849  25.05.2024 09:24:09  1303.301  88(0)  189,655(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG013004/2023  187870,849  25.05.2024 09:24:15  1302.398  92(0)  198,276(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013090/2023  232954,933  02.06.2024 09:39:59  1294.316  2(2)  5,51(0,904)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013091/2023  232954,933  02.06.2024 09:42:07  1279.150  3(3)  8,264(1,356)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012356/2023  232954,933  02.06.2024 09:42:13  1278.448  4(4)  11,019(1,808)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013079/2023  232954,933  02.06.2024 09:42:15  1278.216  6(6)  16,529(2,711)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013100/2023  232954,933  02.06.2024 09:42:17  1277.985  7(7)  19,284(3,163)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013027/2023  232954,933  02.06.2024 09:45:10  1258.080  9(10)  24,793(4,519)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013098/2023  232954,933  02.06.2024 09:45:22  1256.723  12(15)  33,058(6,778)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013045/2023  232954,933  02.06.2024 09:45:23  1256.614  13(16)  35,813(7,23)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013069/2023  232954,933  02.06.2024 09:45:23  1256.614  14(17)  38,567(7,682)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013081/2023  232954,933  02.06.2024 09:45:25  1256.384  15(18)  41,322(8,134)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013083/2023  232954,933  02.06.2024 09:45:25  1256.384  16(19)  44,077(8,586)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013084/2023  232954,933  02.06.2024 09:45:29  1255.937  17(21)  46,832(9,489)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013011/2023  232954,933  02.06.2024 09:46:21  1250.094  20(32)  55,096(14,46)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG028243/2022  232954,933  02.06.2024 09:46:23  1249.872  21(34)  57,851(15,364)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012360/2023  232954,933  02.06.2024 09:48:50  1233.656  28(48)  77,135(21,69)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG018079/2022  232954,933  02.06.2024 09:49:51  1227.047  31(60)  85,399(27,113)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013035/2023  232954,933  02.06.2024 09:51:45  1214.889  41(82)  112,948(37,054)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012344/2023  232954,933  02.06.2024 09:51:45  1214.889  42(83)  115,702(37,506)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013099/2023  232954,933  02.06.2024 09:51:47  1214.680  43(84)  118,457(37,958)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013086/2023  232954,933  02.06.2024 09:54:34  1197.299  50(112)  137,741(50,61)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG018034/2022  232954,933  02.06.2024 09:54:54  1195.254  53(126)  146,006(56,936)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013042/2023  232954,933  02.06.2024 09:55:12  1193.417  60(139)  165,289(62,811)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013056/2023  232954,933  02.06.2024 09:56:00  1188.546  73(169)  201,102(76,367)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013002/2023  232954,933  02.06.2024 09:56:01  1188.442  74(170)  203,857(76,819)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013072/2023  232954,933  02.06.2024 09:56:04  1188.139  75(175)  206,612(79,078)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013038/2023  232954,933  02.06.2024 09:56:48  1183.714  79(202)  217,631(91,279)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013094/2023  232954,933  02.06.2024 09:56:54  1183.113  80(203)  220,386(91,731)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012359/2023  232954,933  02.06.2024 09:56:56  1182.915  81(204)  223,14(92,183)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG35375/2020  232954,933  02.06.2024 09:56:59  1182.614  82(205)  225,895(92,634)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013088/2023  232954,933  02.06.2024 09:58:52  1171.411  93(243)  256,198(109,806)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG018054/2022  232954,933  02.06.2024 10:00:21  1162.740  104(278)  286,501(125,621)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012352/2023  232954,933  02.06.2024 10:00:24  1162.450  105(281)  289,256(126,977)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012354/2023  232954,933  02.06.2024 10:01:53  1153.911  117(313)  322,314(141,437)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013041/2023  232954,933  02.06.2024 10:01:58  1153.431  118(314)  325,069(141,889)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015329/2021  232954,933  02.06.2024 10:02:02  1153.054  119(316)  327,824(142,793)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012343/2023  232954,933  02.06.2024 10:02:25  1150.866  120(325)  330,579(146,859)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013010/2023  232954,933  02.06.2024 10:02:45  1148.976  125(333)  344,353(150,474)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013009/2023  232954,933  02.06.2024 10:03:06  1146.996  130(353)  358,127(159,512)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013028/2023  232954,933  02.06.2024 10:03:13  1146.336  131(359)  360,882(162,223)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG35320/2020  232954,933  02.06.2024 10:04:37  1138.493  132(397)  363,636(179,394)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG018036/2022  232954,933  02.06.2024 10:04:44  1137.848  133(400)  366,391(180,75)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG013032/2023  232954,933  02.06.2024 10:04:50  1137.292  134(402)  369,146(181,654)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015304/2021  232954,933  02.06.2024 10:04:52  1137.103  135(403)  371,901(182,106)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012351/2023  232954,933  02.06.2024 10:05:01  1136.271  137(411)  377,41(185,721)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Бургас (09.06.2024)  BG012344/2023  272819,337  09.06.2024 09:21:02  1292.780  1(9)  2,611(5,082)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013084/2023  272819,337  09.06.2024 09:23:15  1279.340  5(28)  13,055(15,81)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012357/2023  272819,337  09.06.2024 09:28:28  1248.790  13(71)  33,943(40,09)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013091/2023  272819,337  09.06.2024 09:30:13  1238.866  29(104)  75,718(58,724)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013081/2023  272819,337  09.06.2024 09:31:34  1231.318  31(115)  80,94(64,935)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013069/2023  272819,337  09.06.2024 09:31:37  1231.040  32(117)  83,551(66,064)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG028243/2022  272819,337  09.06.2024 09:32:25  1226.612  37(141)  96,606(79,616)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG018054/2022  272819,337  09.06.2024 09:32:28  1226.336  38(145)  99,217(81,875)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013032/2023  272819,337  09.06.2024 09:33:21  1221.488  43(158)  112,272(89,215)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012360/2023  272819,337  09.06.2024 09:34:01  1217.851  49(175)  127,937(98,814)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012359/2023  272819,337  09.06.2024 09:34:03  1217.672  50(176)  130,548(99,379)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013028/2023  272819,337  09.06.2024 09:34:08  1217.221  51(177)  133,159(99,944)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013009/2023  272819,337  09.06.2024 09:34:15  1216.586  53(185)  138,381(104,461)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013011/2023  272819,337  09.06.2024 09:34:16  1216.493  54(186)  140,992(105,025)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012358/2023  272819,337  09.06.2024 09:34:21  1216.043  56(189)  146,214(106,719)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012343/2023  272819,337  09.06.2024 09:34:46  1213.787  64(200)  167,102(112,931)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013076/2023  272819,337  09.06.2024 09:37:17  1200.351  85(266)  221,932(150,198)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013088/2023  272819,337  09.06.2024 09:37:25  1199.644  87(269)  227,154(151,892)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013038/2023  272819,337  09.06.2024 09:37:26  1199.559  88(270)  229,765(152,456)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013087/2023  272819,337  09.06.2024 09:37:29  1199.295  89(273)  232,376(154,15)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013090/2023  272819,337  09.06.2024 09:38:11  1195.616  93(286)  242,82(161,491)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013035/2023  272819,337  09.06.2024 09:38:11  1195.616  94(287)  245,431(162,055)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013078/2023  272819,337  09.06.2024 09:38:18  1195.004  95(288)  248,042(162,62)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG018036/2022  272819,337  09.06.2024 09:40:29  1183.685  102(328)  266,319(185,206)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013095/2023  272819,337  09.06.2024 09:40:34  1183.254  103(329)  268,93(185,771)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG013041/2023  272819,337  09.06.2024 09:41:00  1181.036  109(338)  284,595(190,853)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG013011/2023  310849,782  16.06.2024 09:46:07  1263.016  2(4)  7,117(4,866)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG013087/2023  310849,782  16.06.2024 09:56:35  1211.498  10(64)  35,587(77,859)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG013038/2023  310849,782  16.06.2024 09:56:50  1210.319  12(66)  42,705(80,292)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG013079/2023  310849,782  16.06.2024 09:58:50  1200.967  22(104)  78,292(126,521)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012359/2023  310849,782  16.06.2024 09:58:52  1200.809  23(106)  81,851(128,954)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG013070/2023  310849,782  16.06.2024 10:02:14  1185.395  43(143)  153,025(173,966)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012343/2023  310849,782  16.06.2024 10:02:27  1184.415  44(145)  156,584(176,399)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG013078/2023  310849,782  16.06.2024 10:06:35  1166.053  47(166)  167,26(201,946)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012344/2023  310849,782  16.06.2024 10:07:37  1161.547  55(182)  195,73(221,411)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Шабла (23.06.2024)  BG012357/2023  379053,124  23.06.2024 11:00:59  1162.800  1(17)  8,475(41,463)  7(17)  118(410)  Клубно(В група) 
Шабла (23.06.2024)  BG013070/2023  379053,124  23.06.2024 11:14:07  1117.765  4(35)  33,898(85,366)  7(17)  118(410)  Клубно(В група) 
Шабла (23.06.2024)  BG018079/2022  379053,124  23.06.2024 11:16:24  1110.290  7(39)  59,322(95,122)  7(17)  118(410)  Клубно(В група) 
Шабла (23.06.2024)  BG013004/2023  379053,124  23.06.2024 12:17:54  940.812  23(103)  194,915(251,22)  7(17)  118(410)  Клубно(В група) 
Созопол (23.06.2024)  BG013011/2023  299518,742  23.06.2024 09:32:08  1290.289  1(28)  23,81(38,943)  5(26)  42(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG013091/2023  299518,742  23.06.2024 09:33:43  1281.545  2(41)  47,619(57,024)  5(26)  42(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG013041/2023  299518,742  23.06.2024 09:45:45  1218.794  6(213)  142,857(296,245)  5(26)  42(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG012343/2023  299518,742  23.06.2024 09:46:04  1217.224  7(220)  166,667(305,981)  5(26)  42(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG013045/2023  299518,742  23.06.2024 09:46:05  1217.145  8(221)  190,476(307,371)  5(26)  42(719)  Клубно(Национално) 
Ленти Унгария (29.06.2024)  BG35320/2020  740232,812  04.07.2024 20:20:02  124.095  4(16)  68,966(122,137)  7(21)  58(131)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013011/2023  Женски  230,058  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013091/2023  Женски  253,909  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012344/2023  Женски  320,226  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012359/2023  Мъжки  338,666  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013045/2023  Мъжки  345,149  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013069/2023  Женски  405,517  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013038/2023  Мъжки  449,028  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013090/2023  Мъжки  503,658  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013041/2023  Женски  11  593,502  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013011/2023  Женски  230,058  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013091/2023  Женски  253,909  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012344/2023  Женски  13  320,226  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012359/2023  Мъжки  11  338,666  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013045/2023  Мъжки  13  345,149  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013069/2023  Женски  22  405,517  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013038/2023  Мъжки  20  449,028  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013090/2023  Мъжки  27  503,658  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG013041/2023  Женски  31  593,502  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013011/2023  Женски  230,058  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013091/2023  Женски  253,909  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012344/2023  Женски  320,226  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012359/2023  Мъжки  338,666  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013045/2023  Мъжки  345,149  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013069/2023  Женски  405,517  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013038/2023  Мъжки  449,028  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013090/2023  Мъжки  503,658  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013041/2023  Женски  11  593,502  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013011/2023  Женски  230,058  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013091/2023  Женски  253,909  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012344/2023  Женски  15  320,226  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012359/2023  Мъжки  11  338,666  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013045/2023  Мъжки  13  345,149  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013069/2023  Женски  25  405,517  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013038/2023  Мъжки  22  449,028  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013090/2023  Мъжки  28  503,658  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG013041/2023  Женски  36  593,502  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      552,723  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      14  552,723  2024  Многогодишни  Една година  Национално