БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

СОФИЙСКИ КЛУБ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Софийски клуб
Гълъбовъди Димитър Димитров
Ширина/Дължина 42:39:56.4 /23:15:15.2

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (09.05.2021)  BG45968/2020  120317,343  09.05.2021 09:29:48  1339.837  97(!)  141,606()  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45918/2020  177209,066  15.05.2021 09:08:48  1375.847  9(!)  14,041()  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45882/2020  177209,066  15.05.2021 09:10:35  1357.061  22(!)  34,321()  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG007582/2020  177209,066  15.05.2021 09:13:34  1326.743  56(!)  87,363()  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45944/2020  177209,066  15.05.2021 09:13:44  1325.096  63(!)  98,284()  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG50055/2020  177209,066  15.05.2021 09:14:33  1317.050  75(!)  117,005()  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45957/2020  177209,066  15.05.2021 09:15:42  1305.888  99(!)  154,446()  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45947/2020  236143,445  23.05.2021 09:50:08  1310.939  7(!)  12,111()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45918/2020  236143,445  23.05.2021 09:50:32  1308.035  10(!)  17,301()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45957/2020  236143,445  23.05.2021 09:53:17  1288.409  23(!)  39,792()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG59956/2020  236143,445  23.05.2021 09:53:19  1288.170  24(!)  41,522()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45352/2020  236143,445  23.05.2021 09:53:22  1287.819  26(!)  44,983()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45917/2020  236143,445  23.05.2021 09:54:01  1283.270  38(!)  65,744()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45908/2020  236143,445  23.05.2021 09:54:12  1281.995  40(!)  69,204()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG007805/2020  236143,445  23.05.2021 09:54:13  1281.877  41(!)  70,934()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG68412/2019  236143,445  23.05.2021 09:56:20  1267.320  67(!)  115,917()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45936/2020  236143,445  23.05.2021 09:58:10  1254.967  82(!)  141,869()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG007587/2020  236143,445  23.05.2021 09:59:21  1247.127  97(!)  167,82()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG007565/2020  236143,445  23.05.2021 09:59:39  1245.154  104(!)  179,931()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG50055/2020  236143,445  23.05.2021 10:00:25  1240.138  108(!)  186,851()  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG007581/2020  306997,345  30.05.2021 11:08:26  1143.665  23(!)  47,228()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45923/2020  306997,345  30.05.2021 11:08:29  1143.452  24(!)  49,281()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG007589/2020  306997,345  30.05.2021 11:18:12  1103.513  63(!)  129,363()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45952/2020  306997,345  30.05.2021 11:20:19  1095.179  75(!)  154,004()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45854/2020  306997,345  30.05.2021 11:20:39  1093.880  78(!)  160,164()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45925/2020  306997,345  30.05.2021 11:23:35  1082.566  90(!)  184,805()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45946/2020  306997,345  30.05.2021 11:23:36  1082.501  91(!)  186,858()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45975/2020  306997,345  30.05.2021 11:27:07  1069.241  98(!)  201,232()  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Бургас (06.06.2021)  BG45854/2020  340949,065  06.06.2021 10:51:37  1232.567  27(!)  80,597()  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG007587/2020  340949,065  06.06.2021 10:55:59  1213.415  60(!)  179,104()  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45918/2020  340949,065  06.06.2021 10:57:01  1208.966  64(!)  191,045()  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Созопол (13.06.2021)  BG007565/2020  364204,293  13.06.2021 11:10:13  1137.249  17(!)  54,839()  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Варна (21.06.2021)  BG45952/2020  370214,368  21.06.2021 11:08:09  1182.227  1(!)  6,897()  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG007544/2020  370214,368  21.06.2021 11:09:34  1176.901  3(!)  20,69()  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG007565/2020  370214,368  21.06.2021 11:18:34  1144.166  4(!)  27,586()  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG45934/2020  370214,368  21.06.2021 11:41:11  1069.418  17(!)  117,241()  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG007528/2020  370214,368  21.06.2021 11:49:31  1044.278  21(!)  144,828()  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG007587/2020  370214,368  21.06.2021 11:57:20  1021.752  29(!)  200()  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Тулча (04.07.2021)  BG007565/2020  523665,836  04.07.2021 15:21:39  916.060  3(!)  29,126()  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG45918/2020  523665,836  04.07.2021 15:29:41  903.366  4(!)  38,835()  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG007581/2020  523665,836  04.07.2021 16:02:18  855.244  9(!)  87,379()  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG45966/2020  523665,836  04.07.2021 16:29:13  819.230  13(!)  126,214()  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG45938/2020  523665,836  04.07.2021 17:26:13  752.159  20(!)  194,175()  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG007566/2020  523837,138  18.07.2021 13:14:55  1232.702  15(!)  208,333()  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45918/2020  340899,163  25.07.2021 10:53:28  1224.200  12(!)  73,62()  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво