БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Софийски клуб - София

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезанияГълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Николай и Явор
Ширина/Дължина 43:15:09.25/27:50:03.66

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цар Калоян (28.04.2024)  BG53006/2022  138405,686  28.04.2024 09:16:08  1439.731  6(6)  6,363(3,947)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG21102/2023  138405,686  28.04.2024 09:16:11  1438.983  7(7)  7,423(4,605)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG53005/2022  138405,686  28.04.2024 09:16:22  1436.235  8(8)  8,484(5,263)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG53007/2022  138405,686  28.04.2024 09:16:28  1434.746  10(10)  10,604(6,579)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG53008/2022  138405,686  28.04.2024 09:16:32  1433.766  11(12)  11,665(7,895)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG21121/2023  138405,686  28.04.2024 09:17:46  1415.669  23(25)  24,39(16,447)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG53003/2022  138405,686  28.04.2024 09:17:52  1414.222  24(26)  25,451(17,105)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG029893/2020  138405,686  28.04.2024 09:19:20  1393.351  36(43)  38,176(28,289)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038206/2022  138405,686  28.04.2024 09:20:42  1374.436  51(69)  54,083(45,395)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG031688/2020  138405,686  28.04.2024 09:21:03  1369.675  56(75)  59,385(49,342)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG045127/2021  138405,686  28.04.2024 09:21:14  1367.199  61(80)  64,687(52,632)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038204/2022  138405,686  28.04.2024 09:21:15  1366.970  62(81)  65,748(53,289)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG53004/2022  138405,686  28.04.2024 09:21:17  1366.524  66(86)  69,989(56,579)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG054124/2021  138405,686  28.04.2024 09:21:30  1363.603  70(92)  74,231(60,526)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG21110/2023  138405,686  28.04.2024 09:21:34  1362.703  73(95)  77,413(62,5)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG21111/2023  138405,686  28.04.2024 09:21:38  1361.818  74(96)  78,473(63,158)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG054128/2021  138405,686  28.04.2024 09:22:19  1352.714  84(108)  89,077(71,053)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG54119/2022  138405,686  28.04.2024 09:22:30  1350.299  88(112)  93,319(73,684)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG054121/2021  138405,686  28.04.2024 09:22:44  1347.237  93(117)  98,621(76,974)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG054123/2021  138405,686  28.04.2024 09:22:48  1346.359  94(119)  99,682(78,289)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG002721/2022  138405,686  28.04.2024 09:23:41  1334.893  109(139)  115,589(91,447)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG006691/2020  138405,686  28.04.2024 09:23:47  1333.607  110(140)  116,649(92,105)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG21101/2023  138405,686  28.04.2024 09:26:41  1297.355  171(226)  181,336(148,684)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038220/2022  138405,686  28.04.2024 09:28:09  1279.757  198(289)  209,968(190,132)  20(30)  943(1520)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG031688/2020  183055,652  05.05.2024 09:37:09  1439.683  4(31)  3,39(17,289)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG045127/2021  183055,652  05.05.2024 09:40:24  1403.801  36(108)  30,508(60,234)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG054128/2021  183055,652  05.05.2024 09:40:24  1403.779  37(109)  31,356(60,792)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG054123/2021  183055,652  05.05.2024 09:40:26  1403.446  38(110)  32,203(61,35)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG21101/2023  183055,652  05.05.2024 09:41:46  1389.237  54(138)  45,763(76,966)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG038220/2022  183055,652  05.05.2024 09:42:04  1386.082  60(149)  50,847(83,101)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG21112/2023  183055,652  05.05.2024 09:42:09  1385.211  63(155)  53,39(86,447)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG53004/2022  183055,652  05.05.2024 09:42:53  1377.570  77(179)  65,254(99,833)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG54119/2022  183055,652  05.05.2024 09:43:36  1370.177  85(195)  72,034(108,756)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG21121/2023  183055,652  05.05.2024 09:44:38  1359.664  110(227)  93,22(126,603)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG53007/2022  183055,652  05.05.2024 09:49:22  1313.479  207(357)  175,424(199,108)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG53008/2022  183055,652  05.05.2024 09:49:39  1310.817  211(361)  178,814(201,339)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG21156/2023  183055,652  05.05.2024 09:49:46  1309.720  212(362)  179,661(201,896)  23(34)  1180(1793)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG21102/2023  261713,98  12.05.2024 09:00:43  1628.415  40(91)  34,513(50,781)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG51148/2021  261713,98  12.05.2024 09:03:14  1603.315  68(135)  58,671(75,335)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG054128/2021  261713,98  12.05.2024 09:09:53  1540.554  109(217)  94,047(121,094)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG002721/2022  261713,98  12.05.2024 09:11:28  1526.323  122(239)  105,263(133,371)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG53008/2022  261713,98  12.05.2024 09:12:57  1513.235  137(263)  118,205(146,763)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG045127/2021  261713,98  12.05.2024 09:13:15  1510.615  141(269)  121,657(150,112)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG054123/2021  261713,98  12.05.2024 09:13:16  1510.466  143(272)  123,382(151,786)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG054124/2021  261713,98  12.05.2024 09:13:18  1510.179  144(273)  124,245(152,344)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG21101/2023  261713,98  12.05.2024 09:13:19  1510.031  145(274)  125,108(152,902)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG031688/2020  261713,98  12.05.2024 09:13:23  1509.456  146(276)  125,971(154,018)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG21112/2023  261713,98  12.05.2024 09:13:24  1509.308  147(277)  126,833(154,576)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG53007/2022  261713,98  12.05.2024 09:13:25  1509.160  148(278)  127,696(155,134)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG21110/2023  261713,98  12.05.2024 09:13:27  1508.873  150(280)  129,422(156,25)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG038220/2022  261713,98  12.05.2024 09:13:27  1508.855  151(281)  130,285(156,808)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG21111/2023  261713,98  12.05.2024 09:15:06  1494.654  160(301)  138,05(167,969)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG57044/2023  261713,98  12.05.2024 09:19:35  1457.343  205(366)  176,877(204,241)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG53004/2022  261713,98  12.05.2024 09:19:41  1456.532  207(368)  178,602(205,357)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG54119/2022  261713,98  12.05.2024 09:19:44  1456.126  210(371)  181,191(207,031)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG054121/2021  261713,98  12.05.2024 09:19:52  1455.042  211(373)  182,053(208,147)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG53003/2022  261713,98  12.05.2024 09:22:47  1431.829  230(395)  198,447(220,424)  25(37)  1159(1792)  Клубно(В група) 
Миток (19.05.2024)  BG53008/2022  363082,79  19.05.2024 11:51:58  1182.807  1(5)  0,938(3,008)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG53007/2022  363082,79  19.05.2024 11:52:05  1182.360  2(6)  1,876(3,61)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG21101/2023  363082,79  19.05.2024 12:00:45  1149.906  11(33)  10,319(19,856)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG031688/2020  363082,79  19.05.2024 12:02:20  1144.170  16(46)  15,009(27,677)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG21112/2023  363082,79  19.05.2024 12:03:31  1139.917  21(55)  19,7(33,093)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG045127/2021  363082,79  19.05.2024 12:03:45  1139.083  23(58)  21,576(34,898)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG002721/2022  363082,79  19.05.2024 12:03:54  1138.547  24(60)  22,514(36,101)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG54119/2022  363082,79  19.05.2024 12:11:04  1113.522  37(95)  34,709(57,16)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG51118/2021  363082,79  19.05.2024 12:13:42  1104.602  46(110)  43,152(66,185)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG006691/2020  363082,79  19.05.2024 12:13:43  1104.545  47(111)  44,09(66,787)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG53002/2022  363082,79  19.05.2024 12:14:43  1101.195  52(117)  48,78(70,397)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG51148/2021  363082,79  19.05.2024 12:16:23  1095.659  59(127)  55,347(76,414)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG53006/2022  363082,79  19.05.2024 12:19:42  1084.801  85(158)  79,737(95,066)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG53005/2022  363082,79  19.05.2024 12:19:50  1084.370  86(159)  80,675(95,668)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG21102/2023  363082,79  19.05.2024 12:24:46  1068.623  115(200)  107,88(120,337)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG038204/2022  363082,79  19.05.2024 12:26:51  1062.111  138(228)  129,456(137,184)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG53003/2022  363082,79  19.05.2024 12:26:54  1061.956  139(229)  130,394(137,786)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG21110/2023  363082,79  19.05.2024 12:29:39  1053.483  175(276)  164,165(166,065)  27(39)  1066(1662)  Клубно(Национално) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG53007/2022  385737,83  26.05.2024 10:32:45  1468.079  10(51)  11,601(37,172)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG031688/2020  385737,83  26.05.2024 10:34:36  1457.815  15(60)  17,401(43,732)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG21112/2023  385737,83  26.05.2024 10:34:42  1457.264  16(61)  18,561(44,461)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG038204/2022  385737,83  26.05.2024 10:35:53  1450.780  20(67)  23,202(48,834)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG006691/2020  385737,83  26.05.2024 10:36:48  1445.794  24(74)  27,842(53,936)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG53002/2022  385737,83  26.05.2024 10:37:04  1444.349  25(75)  29,002(54,665)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG53008/2022  385737,83  26.05.2024 10:38:18  1437.711  33(87)  38,283(63,411)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG53004/2022  385737,83  26.05.2024 10:41:07  1422.773  47(117)  54,524(85,277)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG21110/2023  385737,83  26.05.2024 10:42:14  1416.940  59(137)  68,445(99,854)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG21101/2023  385737,83  26.05.2024 10:43:00  1412.959  69(149)  80,046(108,601)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG54119/2022  385737,83  26.05.2024 10:43:43  1409.258  76(163)  88,167(118,805)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG21102/2023  385737,83  26.05.2024 10:43:47  1408.918  78(165)  90,487(120,262)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG045127/2021  385737,83  26.05.2024 10:44:25  1405.663  82(174)  95,128(126,822)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG054124/2021  385737,83  26.05.2024 10:48:26  1385.388  130(245)  150,812(178,571)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG53003/2022  385737,83  26.05.2024 10:50:40  1374.361  145(270)  168,213(196,793)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG038206/2022  385737,83  26.05.2024 10:50:48  1373.710  146(271)  169,374(197,522)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG51118/2021  385737,83  26.05.2024 10:51:02  1372.571  147(272)  170,534(198,251)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG53005/2022  385737,83  26.05.2024 10:51:04  1372.405  148(273)  171,694(198,98)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG038220/2022  385737,83  26.05.2024 10:51:47  1368.918  158(286)  183,295(208,455)  21(32)  862(1372)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG031688/2020  520905,785  02.06.2024 13:19:58  1108.388  1(1)  1,538(0,967)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG53002/2022  520905,785  02.06.2024 13:49:14  1043.412  9(17)  13,846(16,441)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG054124/2021  520905,785  02.06.2024 14:12:00  997.904  36(62)  55,385(59,961)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG53007/2022  520905,785  02.06.2024 14:21:13  980.589  51(84)  78,462(81,238)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG006691/2020  520905,785  02.06.2024 14:30:40  963.450  64(106)  98,462(102,515)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG045127/2021  520905,785  02.06.2024 14:40:33  946.155  78(127)  120(122,824)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG53008/2022  520905,785  02.06.2024 14:40:51  945.640  81(130)  124,615(125,725)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG21102/2023  520905,785  02.06.2024 15:25:32  874.688  128(198)  196,923(191,489)  21(32)  650(1034)  Клубно(Национално) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG045127/2021  192567,558  09.06.2024 08:27:09  1152.064  1(1)  2,865(1,919)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG031688/2020  192567,558  09.06.2024 08:27:12  1151.720  2(2)  5,731(3,839)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG21102/2023  192567,558  09.06.2024 08:31:07  1125.356  18(18)  51,576(34,549)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG002721/2022  192567,558  09.06.2024 08:32:37  1115.577  21(22)  60,172(42,226)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG21101/2023  192567,558  09.06.2024 08:33:55  1107.238  26(31)  74,499(59,501)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG054124/2021  192567,558  09.06.2024 08:33:58  1106.920  27(32)  77,364(61,42)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG006691/2020  192567,558  09.06.2024 08:34:11  1105.547  28(33)  80,229(63,34)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG53008/2022  192567,558  09.06.2024 08:35:18  1098.503  34(39)  97,421(74,856)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (09.06.2024)  BG53007/2022  192567,558  09.06.2024 08:42:52  1053.047  59(90)  169,054(172,745)  16(24)  349(521)  Клубно(В група) 
Медика (15.06.2024)  BG53006/2022  831218,5  15.06.2024 16:39:51  1362.988  23(48)  59,432(39,216)  21(48)  387(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG53005/2022  831218,5  15.06.2024 16:50:46  1339.019  38(92)  98,191(75,163)  21(48)  387(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG038220/2022  831218,5  15.06.2024 17:14:13  1290.277  72(210)  186,047(171,569)  21(48)  387(1224)  Клубно(Национално) 
Васлуй 2 (30.06.2024)  BG038204/2022  386210,054  30.06.2024 11:06:48  1323.544  9(28)  41,284(88,608)  13(20)  218(316)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 (30.06.2024)  BG53002/2022  386210,054  30.06.2024 11:07:10  1321.881  11(30)  50,459(94,937)  13(20)  218(316)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 (30.06.2024)  BG53008/2022  386210,054  30.06.2024 11:14:40  1288.797  19(41)  87,156(129,747)  13(20)  218(316)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 (30.06.2024)  BG51118/2021  386210,054  30.06.2024 11:22:59  1253.998  29(57)  133,028(180,38)  13(20)  218(316)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 (30.06.2024)  BG57044/2023  386210,054  30.06.2024 11:24:05  1249.535  33(62)  151,376(196,203)  13(20)  218(316)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 (30.06.2024)  BG038220/2022  386210,054  30.06.2024 11:24:08  1249.333  34(63)  155,963(199,367)  13(20)  218(316)  Клубно(В група) 
Васлуй 2 (30.06.2024)  BG031688/2020  386210,054  30.06.2024 11:25:14  1244.903  36(65)  165,138(205,696)  13(20)  218(316)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG045127/2021  144140,052  07.07.2024 07:47:28  1176.971  1(8)  11,494(38,462)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG031688/2020  144140,052  07.07.2024 07:47:30  1176.653  2(9)  22,989(43,269)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG054124/2021  144140,052  07.07.2024 07:47:52  1173.139  3(10)  34,483(48,077)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG53008/2022  144140,052  07.07.2024 07:47:56  1172.509  4(11)  45,977(52,885)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG53007/2022  144140,052  07.07.2024 07:48:29  1167.287  5(12)  57,471(57,692)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG21101/2023  144140,052  07.07.2024 07:54:25  1113.764  6(19)  68,966(91,346)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG038206/2022  144140,052  07.07.2024 08:00:07  1066.780  12(31)  137,931(149,038)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG53002/2022  144140,052  07.07.2024 08:00:29  1063.898  13(32)  149,425(153,846)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG53006/2022  144140,052  07.07.2024 08:01:52  1053.140  15(38)  172,414(182,692)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG038220/2022  144140,052  07.07.2024 08:02:53  1045.379  17(48)  195,402(230,769)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 
Цар Калоян 2 (07.07.2024)  BG002721/2022  144140,052  07.07.2024 08:02:57  1044.872  18(49)  206,897(235,577)  10(16)  87(208)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG031688/2020  Женски  61,378  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG045127/2021  Женски  117,505  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53008/2022  Мъжки  165,45  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53007/2022  Женски  202,1  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21101/2023  Мъжки  260,846  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21102/2023  Женски  272,034  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG054124/2021  Мъжки  429,612  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54119/2022  Женски  449,785  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG038220/2022  Женски  710,522  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG031688/2020  Женски  88,981  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG045127/2021  Женски  201,763  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53008/2022  Мъжки  240,177  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21102/2023  Женски  272,034  2024  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53007/2022  Женски  320,497  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21101/2023  Мъжки  320,737  2024  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54119/2022  Женски  10  449,785  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG038220/2022  Женски  11  753,926  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG031688/2020  Женски  61,378  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG045127/2021  Женски  117,505  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53008/2022  Мъжки  165,45  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53007/2022  Женски  202,1  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21101/2023  Мъжки  260,846  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21102/2023  Женски  272,034  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG054124/2021  Мъжки  25  429,612  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54119/2022  Женски  24  449,785  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG038220/2022  Женски  34  710,522  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53002/2022  Женски  142,087  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG031688/2020  Женски  198,515  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53008/2022  Мъжки  250,992  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53002/2022  Женски  186,565  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG031688/2020  Женски  232,744  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53008/2022  Мъжки  293,583  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53002/2022  Женски  142,087  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG031688/2020  Женски  198,515  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53008/2022  Мъжки  250,992  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG031688/2020  Женски  62,345  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG045127/2021  Женски  280,001  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG53007/2022  Женски  280,562  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG53008/2022  Мъжки  302,365  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG21102/2023  Женски  463,523  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG038220/2022  Женски  882,091  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG031688/2020  Женски  89,948  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG045127/2021  Женски  321,763  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG53008/2022  Мъжки  364,792  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG53007/2022  Женски  398,959  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG21102/2023  Женски  463,523  2024  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG038220/2022  Женски  925,495  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория D - олраунд  BG031688/2020  Женски  62,345  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG045127/2021  Женски  280,001  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG53007/2022  Женски  280,562  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG53008/2022  Мъжки  302,365  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG21102/2023  Женски  463,523  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG038220/2022  Женски  11  882,091  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21101/2023  Мъжки  260,846  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21102/2023  Женски  272,034  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21102/2023  Женски  272,034  2024  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21101/2023  Мъжки  320,737  2024  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21101/2023  Мъжки  260,846  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21102/2023  Женски  272,034  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      560,065  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      560,065  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      299,291  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      299,291  2024  Многогодишни  Една година  Национално