БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

СОФИЙСКИ КЛУБ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Софийски клуб
Гълъбовъди Йордан Велков
Ширина/Дължина 42:37:13.00/23:20:19.90

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (09.05.2021)  BG64734/2019  111895,015  09.05.2021 09:21:51  1367.074  34(34)  49,635(49,635)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG69052/2019  111895,015  09.05.2021 09:21:52  1366.790  35(35)  51,095(51,095)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG12338/2019  111895,015  09.05.2021 09:21:54  1366.239  36(36)  52,555(52,555)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64624/2019  111895,015  09.05.2021 09:21:55  1365.956  37(37)  54,015(54,015)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG76707/2018  111895,015  09.05.2021 09:21:57  1365.406  39(39)  56,934(56,934)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG23042/2018  111895,015  09.05.2021 09:21:59  1364.856  40(40)  58,394(58,394)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64637/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:00  1364.573  41(41)  59,854(59,854)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG12325/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:00  1364.573  42(42)  61,314(61,314)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG20405/2018  111895,015  09.05.2021 09:22:00  1364.573  43(43)  62,774(62,774)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG12336/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:01  1364.291  44(44)  64,234(64,234)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64784/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:02  1364.024  45(45)  65,693(65,693)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64800/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:02  1364.024  46(46)  67,153(67,153)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG011085/2020  111895,015  09.05.2021 09:22:05  1363.194  48(48)  70,073(70,073)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64742/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:09  1362.082  49(49)  71,533(71,533)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG12326/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:17  1359.880  50(50)  72,993(72,993)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG76710/2018  111895,015  09.05.2021 09:22:18  1359.599  52(52)  75,912(75,912)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG007777/2020  111895,015  09.05.2021 09:22:26  1357.406  62(62)  90,511(90,511)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG69057/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:31  1356.024  71(71)  103,65(103,65)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG69071/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:39  1353.842  76(75)  110,949(109,489)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG001098/2020  111895,015  09.05.2021 09:22:42  1353.023  78(77)  113,869(112,409)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG001066/2020  111895,015  09.05.2021 09:22:49  1351.112  79(78)  115,328(113,869)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64731/2019  111895,015  09.05.2021 09:22:56  1349.222  81(80)  118,248(116,788)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64750/2019  111895,015  09.05.2021 09:23:00  1348.133  83(82)  121,168(119,708)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG20404/2018  111895,015  09.05.2021 09:23:06  1346.510  85(84)  124,088(122,628)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG001057/2020  111895,015  09.05.2021 09:23:06  1346.510  86(85)  125,547(124,088)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG001065/2020  111895,015  09.05.2021 09:23:08  1345.976  87(86)  127,007(125,547)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  RO402211/2018  111895,015  09.05.2021 09:24:14  1328.399  126(124)  183,942(181,022)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG76717/2018  111895,015  09.05.2021 09:24:15  1328.131  127(125)  185,401(182,482)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG21926/2018  111895,015  09.05.2021 09:24:20  1326.824  131(129)  191,241(188,321)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG001046/2020  111895,015  09.05.2021 09:24:21  1326.556  132(130)  192,701(189,781)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG33742/2017  111895,015  09.05.2021 09:24:23  1326.037  133(131)  194,161(191,241)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64524/2019  111895,015  09.05.2021 09:24:23  1326.037  134(132)  195,62(192,701)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG76709/2018  111895,015  09.05.2021 09:24:24  1325.770  135(133)  197,08(194,161)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG001010/2020  111895,015  09.05.2021 09:24:28  1324.719  136(134)  198,54(195,62)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG33702/2017  111895,015  09.05.2021 09:24:30  1324.201  137(135)  200(197,08)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG001071/2020  111895,015  09.05.2021 09:24:32  1323.684  138(136)  201,46(198,54)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG21928/2018  111895,015  09.05.2021 09:24:33  1323.418  139(137)  202,92(200)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001010/2020  169147,181  15.05.2021 09:03:19  1371.645  10(33)  15,601(18,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG69057/2019  169147,181  15.05.2021 09:03:20  1371.467  11(34)  17,161(19,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64624/2019  169147,181  15.05.2021 09:03:25  1370.534  13(36)  20,281(20,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64731/2019  169147,181  15.05.2021 09:04:27  1359.158  21(81)  32,761(46,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64734/2019  169147,181  15.05.2021 09:06:18  1339.249  26(148)  40,562(84,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64293/2019  169147,181  15.05.2021 09:06:30  1337.132  27(157)  42,122(89,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64762/2019  169147,181  15.05.2021 09:06:31  1336.952  28(158)  43,682(90,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG76707/2018  169147,181  15.05.2021 09:06:32  1336.783  29(160)  45,242(91,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG69078/2019  169147,181  15.05.2021 09:06:36  1336.076  36(167)  56,162(95,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG20420/2018  169147,181  15.05.2021 09:06:41  1335.200  43(178)  67,083(101,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG33742/2017  169147,181  15.05.2021 09:06:43  1334.842  44(181)  68,643(103,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001096/2020  169147,181  15.05.2021 09:06:46  1334.316  46(187)  71,763(106,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG12326/2019  169147,181  15.05.2021 09:07:23  1327.863  53(226)  82,683(129,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG011037/2020  169147,181  15.05.2021 09:07:24  1327.686  54(230)  84,243(131,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG21928/2018  169147,181  15.05.2021 09:07:28  1326.988  55(234)  85,803(133,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001077/2020  169147,181  15.05.2021 09:07:30  1326.645  57(236)  88,924(134,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001071/2020  169147,181  15.05.2021 09:07:32  1326.301  58(239)  90,484(136,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64721/2019  169147,181  15.05.2021 09:07:33  1326.125  59(241)  92,044(137,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG20405/2018  169147,181  15.05.2021 09:07:33  1326.125  60(242)  93,604(138,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001033/2020  169147,181  15.05.2021 09:07:35  1325.781  61(243)  95,164(138,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG76710/2018  169147,181  15.05.2021 09:07:37  1325.428  62(245)  96,724(140)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG69060/2019  169147,181  15.05.2021 09:07:43  1324.390  66(249)  102,964(142,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64750/2019  169147,181  15.05.2021 09:07:43  1324.390  67(250)  104,524(142,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64754/2019  169147,181  15.05.2021 09:07:51  1323.013  69(255)  107,644(145,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64784/2019  169147,181  15.05.2021 09:07:51  1323.013  70(256)  109,204(146,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG007777/2020  169147,181  15.05.2021 09:07:52  1322.837  71(259)  110,764(148)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64637/2019  169147,181  15.05.2021 09:07:56  1322.154  72(263)  112,324(150,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG69052/2019  169147,181  15.05.2021 09:08:31  1316.146  78(301)  121,685(172)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001074/2020  169147,181  15.05.2021 09:08:32  1315.983  79(302)  123,245(172,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG76709/2018  169147,181  15.05.2021 09:08:33  1315.808  80(306)  124,805(174,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG12336/2019  169147,181  15.05.2021 09:08:36  1315.297  81(311)  126,365(177,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001054/2020  169147,181  15.05.2021 09:08:39  1314.786  82(314)  127,925(179,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG64524/2019  169147,181  15.05.2021 09:08:42  1314.275  83(315)  129,485(180)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG21926/2018  169147,181  15.05.2021 09:09:20  1307.842  89(349)  138,846(199,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG007770/2020  169147,181  15.05.2021 09:09:24  1307.165  90(352)  140,406(201,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG76717/2018  169147,181  15.05.2021 09:09:31  1305.984  97(364)  151,326(208)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001053/2020  169147,181  15.05.2021 09:10:22  1297.469  115(421)  179,407(240,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001098/2020  169147,181  15.05.2021 09:10:26  1296.813  117(423)  182,527(241,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001057/2020  169147,181  15.05.2021 09:10:29  1296.316  121(428)  188,768(244,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG001085/2020  169147,181  15.05.2021 09:10:33  1295.651  125(436)  195,008(249,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64624/2019  228526,349  23.05.2021 09:40:39  1339.022  1(13)  1,73(7,357)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001033/2020  228526,349  23.05.2021 09:43:04  1320.323  4(30)  6,92(16,978)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001096/2020  228526,349  23.05.2021 09:47:25  1287.954  25(96)  43,253(54,329)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001001/2020  228526,349  23.05.2021 09:47:28  1287.591  27(98)  46,713(55,461)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64721/2019  228526,349  23.05.2021 09:47:30  1287.352  28(99)  48,443(56,027)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001046/2020  228526,349  23.05.2021 09:47:31  1287.228  30(102)  51,903(57,725)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001071/2020  228526,349  23.05.2021 09:47:37  1286.504  33(108)  57,093(61,121)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001068/2020  228526,349  23.05.2021 09:47:39  1286.265  34(110)  58,824(62,252)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001022/2020  228526,349  23.05.2021 09:48:33  1279.782  43(131)  74,394(74,137)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG76709/2018  228526,349  23.05.2021 09:48:46  1278.228  45(134)  77,855(75,835)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64750/2019  228526,349  23.05.2021 09:48:47  1278.114  46(135)  79,585(76,401)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG69060/2019  228526,349  23.05.2021 09:48:49  1277.871  47(136)  81,315(76,967)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG59811/2019  228526,349  23.05.2021 09:49:09  1275.496  48(139)  83,045(78,664)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001076/2020  228526,349  23.05.2021 09:49:14  1274.905  49(143)  84,775(80,928)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG12325/2019  228526,349  23.05.2021 09:49:25  1273.598  53(150)  91,696(84,89)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG69052/2019  228526,349  23.05.2021 09:49:37  1272.180  55(162)  95,156(91,681)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG33742/2017  228526,349  23.05.2021 09:50:12  1268.064  64(197)  110,727(111,488)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001008/2020  228526,349  23.05.2021 09:50:19  1267.242  68(209)  117,647(118,28)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG69057/2019  228526,349  23.05.2021 09:50:23  1266.778  69(213)  119,377(120,543)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64623/2019  228526,349  23.05.2021 09:51:07  1261.645  77(236)  133,218(133,56)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001093/2020  228526,349  23.05.2021 09:51:10  1261.297  79(240)  136,678(135,823)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG21928/2018  228526,349  23.05.2021 09:51:26  1259.448  80(252)  138,408(142,615)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64729/2019  228526,349  23.05.2021 09:52:25  1252.654  84(284)  145,329(160,724)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64734/2019  228526,349  23.05.2021 09:52:50  1249.805  88(301)  152,249(170,345)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG20405/2018  228526,349  23.05.2021 09:52:55  1249.231  89(304)  153,979(172,043)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG21946/2018  228526,349  23.05.2021 09:53:04  1248.207  90(314)  155,709(177,702)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG76717/2018  228526,349  23.05.2021 09:53:12  1247.301  94(322)  162,63(182,23)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64754/2019  228526,349  23.05.2021 09:53:17  1246.736  98(326)  169,55(184,493)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  RO100445/2019  228526,349  23.05.2021 09:53:17  1246.736  99(327)  171,28(185,059)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG001095/2020  228526,349  23.05.2021 09:53:20  1246.396  101(330)  174,74(186,757)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG20401/2018  228526,349  23.05.2021 09:53:21  1246.281  102(332)  176,471(187,889)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG20420/2018  228526,349  23.05.2021 09:53:25  1245.826  103(333)  178,201(188,455)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64637/2019  228526,349  23.05.2021 09:54:09  1240.867  107(356)  185,121(201,471)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG69052/2019  299835,302  30.05.2021 10:51:15  1193.295  1(12)  2,053(7,435)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG20405/2018  299835,302  30.05.2021 10:51:17  1193.138  2(13)  4,107(8,055)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001093/2020  299835,302  30.05.2021 10:52:27  1187.623  6(21)  12,32(13,011)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001037/2020  299835,302  30.05.2021 10:53:39  1182.005  7(25)  14,374(15,489)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  RO402211/2018  299835,302  30.05.2021 10:56:13  1170.164  9(37)  18,48(22,924)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG12336/2019  299835,302  30.05.2021 10:56:14  1170.091  10(38)  20,534(23,544)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG76709/2018  299835,302  30.05.2021 11:00:23  1151.443  12(68)  24,641(42,131)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001065/2020  299835,302  30.05.2021 11:00:24  1151.368  13(69)  26,694(42,751)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001076/2020  299835,302  30.05.2021 11:00:26  1151.222  14(70)  28,747(43,371)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001074/2020  299835,302  30.05.2021 11:01:31  1146.450  19(88)  39,014(54,523)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG007770/2020  299835,302  30.05.2021 11:03:44  1136.818  32(119)  65,708(73,73)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG59811/2019  299835,302  30.05.2021 11:03:47  1136.602  33(121)  67,762(74,969)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG64754/2019  299835,302  30.05.2021 11:03:50  1136.387  34(123)  69,815(76,208)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001052/2020  299835,302  30.05.2021 11:03:52  1136.240  35(124)  71,869(76,828)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001062/2020  299835,302  30.05.2021 11:04:09  1135.023  36(127)  73,922(78,686)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001022/2020  299835,302  30.05.2021 11:08:22  1117.189  43(181)  88,296(112,144)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG64623/2019  299835,302  30.05.2021 11:09:05  1114.217  46(187)  94,456(115,861)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG21928/2018  299835,302  30.05.2021 11:11:01  1106.266  57(214)  117,043(132,59)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG20401/2018  299835,302  30.05.2021 11:11:08  1105.793  58(215)  119,097(133,209)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG69060/2019  299835,302  30.05.2021 11:11:40  1103.619  62(226)  127,31(140,025)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG12325/2019  299835,302  30.05.2021 11:11:46  1103.213  64(231)  131,417(143,123)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG64721/2019  299835,302  30.05.2021 11:13:58  1094.355  77(269)  158,111(166,667)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG64784/2019  299835,302  30.05.2021 11:16:03  1086.097  84(289)  172,485(179,058)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001038/2020  299835,302  30.05.2021 11:16:04  1086.031  85(291)  174,538(180,297)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001033/2020  299835,302  30.05.2021 11:16:05  1085.968  86(292)  176,591(180,917)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG001057/2020  299835,302  30.05.2021 11:19:59  1070.842  95(328)  195,072(203,222)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG21946/2018  299835,302  30.05.2021 11:20:02  1070.650  96(331)  197,125(205,081)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG33708/2017  299835,302  30.05.2021 11:20:12  1070.012  97(333)  199,179(206,32)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Бургас (06.06.2021)  BG001037/2020  334016,244  06.06.2021 10:33:29  1292.217  1(27)  2,985(17,59)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG21928/2018  334016,244  06.06.2021 10:37:30  1272.443  8(96)  23,881(62,541)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG69052/2019  334016,244  06.06.2021 10:39:00  1265.213  10(115)  29,851(74,919)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG69057/2019  334016,244  06.06.2021 10:43:31  1243.930  18(207)  53,731(134,853)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG64754/2019  334016,244  06.06.2021 10:44:45  1238.244  20(245)  59,701(159,609)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG64784/2019  334016,244  06.06.2021 10:44:45  1238.244  21(246)  62,687(160,261)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG001069/2020  334016,244  06.06.2021 10:44:47  1238.092  23(249)  68,657(162,215)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG001065/2020  334016,244  06.06.2021 10:47:31  1225.671  37(316)  110,448(205,863)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG12336/2019  334016,244  06.06.2021 10:48:06  1223.055  39(331)  116,418(215,635)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG64734/2019  334016,244  06.06.2021 10:48:36  1220.820  42(348)  125,373(226,71)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG001076/2020  334016,244  06.06.2021 10:48:36  1220.820  43(349)  128,358(227,362)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG12325/2019  334016,244  06.06.2021 10:48:39  1220.597  44(350)  131,343(228,013)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG69078/2019  334016,244  06.06.2021 10:49:13  1218.073  51(370)  152,239(241,042)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG64623/2019  334016,244  06.06.2021 10:49:14  1218.002  52(371)  155,224(241,694)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG59811/2019  334016,244  06.06.2021 10:49:17  1217.780  53(372)  158,209(242,345)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG001056/2020  334016,244  06.06.2021 10:49:22  1217.407  54(374)  161,194(243,648)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG69060/2019  334016,244  06.06.2021 10:50:11  1213.797  57(397)  170,149(258,632)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG76707/2018  334016,244  06.06.2021 10:50:12  1213.722  58(398)  173,134(259,283)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG001008/2020  334016,244  06.06.2021 10:50:16  1213.426  59(403)  176,119(262,541)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Созопол (13.06.2021)  BG64754/2019  357025,556  13.06.2021 10:51:16  1185.080  1(20)  3,226(14,055)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001065/2020  357025,556  13.06.2021 10:53:21  1176.943  2(43)  6,452(30,218)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG69060/2019  357025,556  13.06.2021 10:53:25  1176.683  3(47)  9,677(33,029)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG64623/2019  357025,556  13.06.2021 10:56:49  1163.643  5(71)  16,129(49,895)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001069/2020  357025,556  13.06.2021 11:02:20  1143.093  11(106)  35,484(74,491)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001074/2020  357025,556  13.06.2021 11:02:21  1143.030  12(107)  38,71(75,193)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001022/2020  357025,556  13.06.2021 11:02:34  1142.237  13(111)  41,935(78,004)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001057/2020  357025,556  13.06.2021 11:06:45  1127.153  21(143)  67,742(100,492)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG21928/2018  357025,556  13.06.2021 11:08:25  1121.252  27(158)  87,097(111,033)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001093/2020  357025,556  13.06.2021 11:08:28  1121.076  28(160)  90,323(112,439)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG64762/2019  357025,556  13.06.2021 11:08:34  1120.724  29(163)  93,548(114,547)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG007777/2020  357025,556  13.06.2021 11:08:39  1120.432  30(165)  96,774(115,952)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001047/2020  357025,556  13.06.2021 11:10:03  1115.531  35(184)  112,903(129,304)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001068/2020  357025,556  13.06.2021 11:11:03  1112.056  40(194)  129,032(136,332)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001037/2020  357025,556  13.06.2021 11:13:26  1103.862  44(216)  141,935(151,792)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001095/2020  357025,556  13.06.2021 11:13:35  1103.351  45(217)  145,161(152,495)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG69071/2019  357025,556  13.06.2021 11:17:53  1088.881  54(264)  174,194(185,524)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG76709/2018  357025,556  13.06.2021 11:18:29  1086.892  56(274)  180,645(192,551)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001010/2020  357025,556  13.06.2021 11:18:29  1086.892  57(275)  183,871(193,254)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG76707/2018  357025,556  13.06.2021 11:18:32  1086.727  58(276)  187,097(193,956)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG69057/2019  357025,556  13.06.2021 11:18:34  1086.614  59(277)  190,323(194,659)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG001076/2020  357025,556  13.06.2021 11:18:35  1086.561  60(278)  193,548(195,362)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG64731/2019  357025,556  13.06.2021 11:18:39  1086.340  62(280)  200(196,767)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG64623/2019  365100,129  21.06.2021 10:41:13  1232.543  1(11)  6,061(17,241)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG64762/2019  365100,129  21.06.2021 10:41:47  1230.192  2(17)  12,121(26,646)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG001093/2020  365100,129  21.06.2021 10:47:45  1205.946  5(51)  30,303(79,937)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG001077/2020  365100,129  21.06.2021 10:50:08  1196.528  12(74)  72,727(115,987)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG69052/2019  365100,129  21.06.2021 10:50:11  1196.332  13(76)  78,788(119,122)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG12338/2019  365100,129  21.06.2021 10:51:44  1190.286  16(90)  96,97(141,066)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG64800/2019  365100,129  21.06.2021 10:55:03  1177.552  24(119)  145,455(186,52)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG12325/2019  365100,129  21.06.2021 10:55:28  1175.971  26(123)  157,576(192,79)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG001068/2020  365100,129  21.06.2021 10:56:48  1170.943  27(131)  163,636(205,329)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG69078/2019  365100,129  21.06.2021 10:56:50  1170.819  28(132)  169,697(206,897)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Варна (21.06.2021)  BG33708/2017  364539,252  21.06.2021 11:18:09  1128.081  6(92)  41,379(107,981)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG21928/2018  364539,252  21.06.2021 11:23:18  1110.385  10(123)  68,966(144,366)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG21946/2018  364539,252  21.06.2021 11:25:10  1104.106  11(127)  75,862(149,061)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG26110/2020  364539,252  21.06.2021 11:29:23  1090.185  13(149)  89,655(174,883)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  RO402211/2018  364539,252  21.06.2021 11:29:51  1088.664  14(154)  96,552(180,751)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG007777/2020  364539,252  21.06.2021 11:42:21  1049.487  19(219)  131,034(257,042)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG33742/2017  364539,252  21.06.2021 11:49:10  1029.286  27(258)  186,207(302,817)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG20404/2018  364539,252  21.06.2021 11:51:01  1023.938  28(261)  193,103(306,338)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG21928/2018  438192,684  27.06.2021 12:21:20  1065.299  1(34)  7,937(83,13)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG76709/2018  438192,684  27.06.2021 12:21:22  1065.211  2(36)  15,873(88,02)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG21946/2018  438192,684  27.06.2021 12:35:29  1029.871  5(65)  39,683(158,924)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG007777/2020  438192,684  27.06.2021 12:36:20  1027.818  7(68)  55,556(166,259)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG33708/2017  438192,684  27.06.2021 12:36:25  1027.615  8(69)  63,492(168,704)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG26110/2020  438192,684  27.06.2021 12:42:18  1013.631  11(78)  87,302(190,709)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG20404/2018  438192,684  27.06.2021 12:55:58  982.568  20(99)  158,73(242,054)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG33742/2017  438192,684  27.06.2021 12:59:04  975.785  25(109)  198,413(266,504)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG001074/2020  356961,396  27.06.2021 11:17:10  1125.468  3(40)  18,182(60,241)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG64721/2019  356961,396  27.06.2021 11:19:56  1115.738  6(46)  36,364(69,277)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG001068/2020  356961,396  27.06.2021 11:19:57  1115.679  7(48)  42,424(72,289)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG64623/2019  356961,396  27.06.2021 11:20:22  1114.226  8(49)  48,485(73,795)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG12336/2019  356961,396  27.06.2021 11:20:24  1114.112  9(50)  54,545(75,301)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG001093/2020  356961,396  27.06.2021 11:26:21  1093.799  13(79)  78,788(118,976)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG64293/2019  356961,396  27.06.2021 11:27:28  1090.068  15(87)  90,909(131,024)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG12338/2019  356961,396  27.06.2021 11:31:11  1077.837  23(119)  139,394(179,217)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG007770/2020  356961,396  27.06.2021 11:36:13  1061.699  32(153)  193,939(230,422)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG001093/2020  366637,045  04.07.2021 11:21:37  1105.604  2(10)  14,493(16,287)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG33708/2017  520771,257  04.07.2021 15:12:46  925.376  2(26)  19,417(59,77)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG12336/2019  366637,045  04.07.2021 11:26:33  1089.398  4(26)  28,986(42,345)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG64762/2019  366637,045  04.07.2021 11:29:49  1078.925  5(34)  36,232(55,375)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG001065/2020  366637,045  04.07.2021 11:32:35  1070.214  6(49)  43,478(79,805)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  RO402211/2018  520771,257  04.07.2021 15:29:11  899.148  6(32)  58,252(73,563)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG20404/2018  520771,257  04.07.2021 15:54:58  860.826  8(40)  77,67(91,954)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG001008/2020  366637,045  04.07.2021 11:38:13  1052.898  12(95)  86,957(154,723)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG59811/2019  366637,045  04.07.2021 11:39:05  1050.286  13(103)  94,203(167,752)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  RO100445/2019  366637,045  04.07.2021 11:41:26  1043.263  14(122)  101,449(198,697)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG007777/2020  520771,257  04.07.2021 16:29:21  814.532  14(50)  135,922(114,943)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG76709/2018  520771,257  04.07.2021 16:58:00  779.598  16(55)  155,34(126,437)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG001047/2020  366637,045  04.07.2021 11:45:15  1032.054  19(152)  137,681(247,557)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG001074/2020  366637,045  04.07.2021 11:45:49  1030.409  21(156)  152,174(254,072)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG33702/2017  520771,257  04.07.2021 17:38:59  734.533  21(69)  203,883(158,621)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG21946/2018  520771,257  04.07.2021 17:59:39  713.727  22(74)  213,592(170,115)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG21928/2018  520771,257  04.07.2021 18:29:54  685.316  23(79)  223,301(181,609)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG20420/2018  520771,257  04.07.2021 18:56:11  662.405  28(85)  271,845(195,402)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG69060/2019  366637,045  04.07.2021 11:49:14  1020.611  28(176)  202,899(286,645)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG69078/2019  356932,099  11.07.2021 10:44:08  1256.141  1(19)  10,753(65,292)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG69057/2019  356932,099  11.07.2021 10:44:12  1255.845  2(21)  21,505(72,165)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG64762/2019  356932,099  11.07.2021 10:46:54  1244.027  6(35)  64,516(120,275)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG001077/2020  356932,099  11.07.2021 10:49:16  1233.848  8(46)  86,022(158,076)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG64623/2019  356932,099  11.07.2021 10:50:40  1227.906  9(63)  96,774(216,495)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG001093/2020  228741,202  11.07.2021 09:13:19  1247.677  1(31)  10,638(77,307)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG001047/2020  228741,202  11.07.2021 09:14:59  1236.441  4(47)  42,553(117,207)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG21928/2018  228741,202  11.07.2021 09:15:05  1235.773  5(48)  53,191(119,701)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG001076/2020  228741,202  11.07.2021 09:15:08  1235.439  6(49)  63,83(122,195)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG001010/2020  228741,202  11.07.2021 09:15:10  1235.213  7(50)  74,468(124,688)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG001008/2020  228741,202  11.07.2021 09:16:29  1226.497  11(71)  117,021(177,057)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG76709/2018  228741,202  11.07.2021 09:20:58  1197.700  18(114)  191,489(284,289)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG001095/2020  228741,202  11.07.2021 09:20:58  1197.700  19(115)  202,128(286,783)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG76709/2018  520938,419  18.07.2021 12:45:05  1318.554  5(36)  69,444(78,603)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG20420/2018  520938,419  18.07.2021 12:45:33  1316.998  6(37)  83,333(80,786)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG76707/2018  520938,419  18.07.2021 12:54:01  1289.397  11(54)  152,778(117,904)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG21946/2018  520938,419  18.07.2021 13:03:27  1259.979  13(63)  180,556(137,555)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG21928/2018  520938,419  18.07.2021 13:22:03  1205.736  17(78)  236,111(170,306)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG33702/2017  520938,419  18.07.2021 13:22:07  1205.549  18(79)  250(172,489)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  RO402211/2018  520938,419  18.07.2021 13:42:25  1151.456  23(91)  319,444(198,69)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG76709/2018  333965,011  25.07.2021 10:42:31  1248.388  5(25)  30,675(52,632)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001069/2020  333965,011  25.07.2021 10:42:34  1248.155  6(26)  36,81(54,737)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG12325/2019  333965,011  25.07.2021 10:42:35  1248.080  7(27)  42,945(56,842)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001047/2020  333965,011  25.07.2021 10:45:07  1236.372  10(45)  61,35(94,737)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001093/2020  333965,011  25.07.2021 10:48:29  1221.155  13(68)  79,755(143,158)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG12338/2019  333965,011  25.07.2021 10:48:30  1221.079  14(69)  85,89(145,263)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG64784/2019  333965,011  25.07.2021 10:48:34  1220.780  15(70)  92,025(147,368)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG64754/2019  333965,011  25.07.2021 10:50:08  1213.831  17(79)  104,294(166,316)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG64731/2019  333965,011  25.07.2021 10:50:08  1213.831  18(80)  110,429(168,421)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001076/2020  333965,011  25.07.2021 10:50:12  1213.536  19(81)  116,564(170,526)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG64729/2019  333965,011  25.07.2021 10:50:15  1213.315  21(83)  128,834(174,737)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001008/2020  333965,011  25.07.2021 10:50:15  1213.315  22(84)  134,969(176,842)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG64721/2019  333965,011  25.07.2021 10:51:02  1209.873  26(96)  159,509(202,105)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG69060/2019  333965,011  25.07.2021 10:51:03  1209.799  27(97)  165,644(204,211)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG69078/2019  333965,011  25.07.2021 10:51:12  1209.142  29(100)  177,914(210,526)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001037/2020  333965,011  25.07.2021 10:53:14  1200.307  31(126)  190,184(265,263)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001074/2020  333965,011  25.07.2021 10:53:23  1199.660  32(129)  196,319(271,579)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG001065/2020  333965,011  25.07.2021 10:53:25  1199.514  33(130)  202,454(273,684)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Асов генерално  BG21928/2018  Женски  934,241  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Асов генерално  BG76709/2018  Женски  1034,005  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Асов генерално  BG21928/2018  Женски  1281,605  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Асов генерално  BG21928/2018  Женски  934,241  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Асов генерално  BG76709/2018  Женски  1034,005  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Генерален майстор      1432,765  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      10  1432,765  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001093/2020  Женски  146,542  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64624/2019  Женски  208,126  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64762/2019  Женски  250,099  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69052/2019  Мъжки  253,468  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64623/2019  Мъжки  261,905  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12336/2019  Женски  284,717  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69057/2019  Мъжки  298,018  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001065/2020  Женски  312,619  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69057/2019  Мъжки  315,424  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21928/2018  Женски  318,938  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64754/2019  Женски  12  344,68  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001074/2020  Женски  371,325  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001076/2020  Женски  418,427  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG76709/2018  Женски  14  436,601  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12325/2019  Женски  15  451,909  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69060/2019  Женски  17  482,562  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64721/2019  Женски  18  494,471  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64784/2019  Мъжки  502,094  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69078/2019  Мъжки  10  566,765  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12336/2019  Женски  567,398  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64762/2019  Женски  632,537  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001008/2020  Женски  632,713  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64623/2019  Мъжки  721,483  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21928/2018  Женски  14  782,721  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12325/2019  Женски  17  845,462  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG76709/2018  Женски  18  1081,053  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69078/2019  Мъжки  1090,882  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG76717/2018  Женски  22  1471,044  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001093/2020  Женски  298,981  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64623/2019  Мъжки  23  390,352  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64624/2019  Женски  11  448,033  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69052/2019  Мъжки  31  465,157  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG76709/2018  Женски  61  538,006  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21928/2018  Женски  64  559,579  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64754/2019  Женски  65  561,902  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69057/2019  Мъжки  11  582,122  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001076/2020  Женски  33  612,382  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21928/2018  Женски  37  1074,913  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001093/2020  Женски  146,542  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64624/2019  Женски  208,126  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64762/2019  Женски  30  250,099  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69052/2019  Мъжки  21  253,468  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64623/2019  Мъжки  23  261,905  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12336/2019  Женски  42  284,717  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69057/2019  Мъжки  298,018  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001065/2020  Женски  29  312,619  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69057/2019  Мъжки  34  315,424  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21928/2018  Женски  52  318,938  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64754/2019  Женски  63  344,68  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001074/2020  Женски  48  371,325  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001076/2020  Женски  58  418,427  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG76709/2018  Женски  87  436,601  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12325/2019  Женски  93  451,909  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69060/2019  Женски  104  482,562  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64721/2019  Женски  108  494,471  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64784/2019  Мъжки  72  502,094  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69078/2019  Мъжки  81  566,765  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12336/2019  Женски  29  567,398  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64762/2019  Женски  37  632,537  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG001008/2020  Женски  81  632,713  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64623/2019  Мъжки  32  721,483  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21928/2018  Женски  48  782,721  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG12325/2019  Женски  54  845,462  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG76709/2018  Женски  67  1081,053  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69078/2019  Мъжки  57  1090,882  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG76717/2018  Женски  73  1471,044  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG64623/2019  Мъжки  167,449  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21928/2018  Женски  187,881  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG001093/2020  Женски  203,339  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG64762/2019  Женски  206,417  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG76709/2018  Женски  242,429  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG007777/2020  Женски  398,307  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG001074/2020  Женски  405,385  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21946/2018  Мъжки  423,215  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69057/2019  Мъжки  460,79  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG64623/2019  Мъжки  547,656  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21928/2018  Женски  717,387  2021  Многогодишни  Две години  Клубно