БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Софийски клуб - София

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезанияГълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Симеон Михов
Ширина/Дължина 42:36:59.1/22:58:18.5

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Пазарджик (06.05.2024)  BG07866/2021  116662,623  06.05.2024 08:43:25  1319.459  17(0)  53,292(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44522/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:25  1319.459  18(0)  56,426(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62745/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:26  1319.220  20(0)  62,696(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62751/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:27  1318.967  21(0)  65,831(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45336/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:28  1318.713  22(0)  68,966(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44515/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:28  1318.713  23(0)  72,1(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44517/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:29  1318.475  24(0)  75,235(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG07890/2021  116662,623  06.05.2024 08:43:29  1318.475  25(0)  78,37(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG07882/2021  116662,623  06.05.2024 08:43:29  1318.475  26(0)  81,505(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44507/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:30  1318.222  28(0)  87,774(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44581/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:30  1318.222  29(0)  90,909(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG54440/2020  116662,623  06.05.2024 08:43:31  1317.969  30(0)  94,044(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44531/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:32  1317.730  31(0)  97,179(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62800/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:32  1317.730  32(0)  100,313(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44567/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:33  1317.477  33(0)  103,448(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62738/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:33  1317.477  34(0)  106,583(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44501/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:33  1317.477  35(0)  109,718(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44594/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:34  1317.225  36(0)  112,853(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44526/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:34  1317.225  37(0)  115,987(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44511/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:35  1316.987  38(0)  119,122(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45332/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:36  1316.734  39(0)  122,257(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44574/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:37  1316.481  40(0)  125,392(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG45334/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:37  1316.481  41(0)  128,527(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44575/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:38  1316.244  42(0)  131,661(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62705/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:39  1315.991  43(0)  134,796(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62737/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:40  1315.739  44(0)  137,931(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44534/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:41  1315.502  45(0)  141,066(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44556/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:41  1315.502  46(0)  144,201(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44533/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:42  1315.249  47(0)  147,335(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44587/2023  116662,623  06.05.2024 08:43:44  1314.760  48(0)  150,47(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG07802/2021  116662,623  06.05.2024 08:43:45  1314.508  49(0)  153,605(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62761/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:49  1313.517  50(0)  156,74(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62798/2022  116662,623  06.05.2024 08:43:50  1313.280  52(0)  163,009(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62775/2022  116662,623  06.05.2024 08:44:07  1309.095  57(0)  178,683(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62781/2022  116662,623  06.05.2024 08:44:12  1307.877  58(0)  181,818(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44566/2023  116662,623  06.05.2024 08:44:13  1307.628  59(0)  184,953(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG44571/2023  116662,623  06.05.2024 08:44:16  1306.895  60(0)  188,088(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Пазарджик (06.05.2024)  BG62767/2022  116662,623  06.05.2024 08:44:23  1305.199  61(0)  191,223(0)  8(8)  319(319)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44515/2023  148715,781  12.05.2024 09:30:06  1350.734  1(0)  3,289(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44543/2023  148715,781  12.05.2024 09:30:07  1350.525  2(0)  6,579(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62768/2022  148715,781  12.05.2024 09:30:08  1350.329  3(0)  9,868(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44542/2023  148715,781  12.05.2024 09:30:08  1350.329  4(0)  13,158(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44567/2023  148715,781  12.05.2024 09:30:08  1350.329  5(0)  16,447(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62706/2022  148715,781  12.05.2024 09:30:10  1349.912  6(0)  19,737(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62729/2022  148715,781  12.05.2024 09:30:12  1349.508  7(0)  23,026(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62751/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:03  1315.487  22(0)  72,368(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62719/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:09  1314.324  23(0)  75,658(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44536/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:10  1314.127  24(0)  78,947(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG54434/2020  148715,781  12.05.2024 09:33:10  1314.127  25(0)  82,237(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44507/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:12  1313.744  26(0)  85,526(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44534/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:13  1313.546  27(0)  88,816(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45335/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:15  1313.164  28(0)  92,105(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62798/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:16  1312.967  29(0)  95,395(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62761/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:19  1312.387  30(0)  98,684(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG54467/2020  148715,781  12.05.2024 09:33:19  1312.387  31(0)  101,974(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG07847/2021  148715,781  12.05.2024 09:33:23  1311.623  32(0)  105,263(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62762/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:27  1310.849  34(0)  111,842(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44544/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:27  1310.849  35(0)  115,132(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG07892/2021  148715,781  12.05.2024 09:33:27  1310.849  36(0)  118,421(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45333/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:27  1310.849  37(0)  121,711(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44505/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:28  1310.652  38(0)  125(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62780/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:29  1310.467  39(0)  128,289(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG07882/2021  148715,781  12.05.2024 09:33:29  1310.467  40(0)  131,579(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44583/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:31  1310.075  41(0)  134,868(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG07890/2021  148715,781  12.05.2024 09:33:32  1309.890  42(0)  138,158(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44518/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:33  1309.694  43(0)  141,447(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG07891/2021  148715,781  12.05.2024 09:33:33  1309.694  44(0)  144,737(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44522/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:35  1309.314  46(0)  151,316(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62758/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:35  1309.314  47(0)  154,605(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62778/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:35  1309.314  48(0)  157,895(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62738/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:36  1309.118  49(0)  161,184(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG54440/2020  148715,781  12.05.2024 09:33:36  1309.118  50(0)  164,474(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44553/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:37  1308.922  52(0)  171,053(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44589/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:37  1308.922  53(0)  174,342(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62705/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:37  1308.922  54(0)  177,632(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62737/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:38  1308.738  55(0)  180,921(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44502/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:38  1308.738  56(0)  184,211(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44531/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:39  1308.542  57(0)  187,5(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44517/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:39  1308.542  58(0)  190,789(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG44586/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:39  1308.542  59(0)  194,079(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG62771/2022  148715,781  12.05.2024 09:33:40  1308.346  60(0)  197,368(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Златитрап (12.05.2024)  BG45334/2023  148715,781  12.05.2024 09:33:40  1308.346  61(0)  200,658(0)  6(6)  304(304)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG07891/2021  198156,308  18.05.2024 10:50:03  1414.897  1(0)  3,61(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44505/2023  198156,308  18.05.2024 10:50:03  1414.897  2(0)  7,22(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG07882/2021  198156,308  18.05.2024 10:50:07  1414.220  3(0)  10,83(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44534/2023  198156,308  18.05.2024 10:50:08  1414.059  4(0)  14,44(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36012/2023  198156,308  18.05.2024 10:50:14  1413.050  5(0)  18,051(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62771/2022  198156,308  18.05.2024 10:50:15  1412.879  6(0)  21,661(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62778/2022  198156,308  18.05.2024 10:50:15  1412.879  7(0)  25,271(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44589/2023  198156,308  18.05.2024 10:50:16  1412.708  8(0)  28,881(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44542/2023  198156,308  18.05.2024 10:50:18  1412.376  9(0)  32,491(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44567/2023  198156,308  18.05.2024 10:50:19  1412.205  10(0)  36,101(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG45334/2023  198156,308  18.05.2024 10:50:19  1412.205  11(0)  39,711(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62758/2022  198156,308  18.05.2024 10:51:23  1401.557  16(0)  57,762(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62751/2022  198156,308  18.05.2024 10:51:25  1401.220  17(0)  61,372(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44554/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:25  1401.220  18(0)  64,982(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44595/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:25  1401.220  19(0)  68,592(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44522/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:27  1400.893  20(0)  72,202(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44581/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:41  1398.589  29(0)  104,693(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG07890/2021  198156,308  18.05.2024 10:51:41  1398.589  30(0)  108,303(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62737/2022  198156,308  18.05.2024 10:51:42  1398.421  31(0)  111,913(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62705/2022  198156,308  18.05.2024 10:51:42  1398.421  32(0)  115,523(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44594/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:43  1398.254  33(0)  119,134(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44533/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:44  1398.096  34(0)  122,744(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44502/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:45  1397.928  36(0)  129,964(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62768/2022  198156,308  18.05.2024 10:51:45  1397.928  37(0)  133,574(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44571/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:46  1397.760  38(0)  137,184(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62800/2022  198156,308  18.05.2024 10:51:46  1397.760  39(0)  140,794(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44515/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:49  1397.268  40(0)  144,404(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44543/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:50  1397.110  41(0)  148,014(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG45336/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:51  1396.943  42(0)  151,625(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44531/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:51  1396.943  43(0)  155,235(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44586/2023  198156,308  18.05.2024 10:51:52  1396.775  44(0)  158,845(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62762/2022  198156,308  18.05.2024 10:52:08  1394.161  45(0)  162,455(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44583/2023  198156,308  18.05.2024 10:52:10  1393.828  46(0)  166,065(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG45335/2023  198156,308  18.05.2024 10:52:13  1393.338  47(0)  169,675(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62775/2022  198156,308  18.05.2024 10:52:15  1393.014  48(0)  173,285(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG44575/2023  198156,308  18.05.2024 10:52:16  1392.848  49(0)  176,895(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62738/2022  198156,308  18.05.2024 10:52:16  1392.848  50(0)  180,505(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG62719/2022  198156,308  18.05.2024 10:52:17  1392.691  51(0)  184,116(0)  8(8)  277(277)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62761/2022  248142,709  26.05.2024 09:42:51  1478.360  1(0)  3,759(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62722/2022  248142,709  26.05.2024 09:42:53  1478.069  2(0)  7,519(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44570/2023  248142,709  26.05.2024 09:42:55  1477.770  3(0)  11,278(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62767/2022  248142,709  26.05.2024 09:43:02  1476.750  7(0)  26,316(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62715/2022  248142,709  26.05.2024 09:44:47  1461.529  10(0)  37,594(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG07890/2021  248142,709  26.05.2024 09:44:47  1461.529  11(0)  41,353(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62771/2022  248142,709  26.05.2024 09:44:48  1461.382  12(0)  45,113(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44515/2023  248142,709  26.05.2024 09:44:48  1461.382  13(0)  48,872(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44518/2023  248142,709  26.05.2024 09:44:49  1461.236  14(0)  52,632(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62780/2022  248142,709  26.05.2024 09:44:50  1461.098  15(0)  56,391(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG54479/2020  248142,709  26.05.2024 09:44:52  1460.806  16(0)  60,15(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG07892/2021  248142,709  26.05.2024 09:44:55  1460.376  18(0)  67,669(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62737/2022  248142,709  26.05.2024 09:44:56  1460.238  19(0)  71,429(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44583/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:26  1455.955  21(0)  78,947(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44536/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:29  1455.528  22(0)  82,707(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44505/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:43  1453.533  28(0)  105,263(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62768/2022  248142,709  26.05.2024 09:45:43  1453.533  29(0)  109,023(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG07878/2021  248142,709  26.05.2024 09:45:43  1453.533  30(0)  112,782(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG45335/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:47  1452.971  34(0)  127,82(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44586/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:48  1452.826  35(0)  131,579(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62738/2022  248142,709  26.05.2024 09:45:50  1452.546  38(0)  142,857(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44575/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:50  1452.546  39(0)  146,617(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44542/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:51  1452.401  40(0)  150,376(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44567/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:53  1452.121  41(0)  154,135(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG45334/2023  248142,709  26.05.2024 09:45:56  1451.696  44(0)  165,414(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG07847/2021  248142,709  26.05.2024 09:46:32  1446.618  47(0)  176,692(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG07882/2021  248142,709  26.05.2024 09:46:43  1445.068  48(0)  180,451(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44522/2023  248142,709  26.05.2024 09:46:43  1445.068  49(0)  184,211(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44554/2023  248142,709  26.05.2024 09:46:44  1444.933  50(0)  187,97(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62751/2022  248142,709  26.05.2024 09:47:23  1439.485  52(0)  195,489(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG62706/2022  248142,709  26.05.2024 09:47:26  1439.067  53(0)  199,248(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Радево (26.05.2024)  BG44506/2023  248142,709  26.05.2024 09:47:28  1438.784  54(0)  203,008(0)  6(6)  266(1266)  Клубно(c) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44506/2023  324015,751  02.06.2024 10:57:49  1256.766  2(14)  8,511(6,326)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62778/2022  324015,751  02.06.2024 10:57:55  1256.279  3(20)  12,766(9,038)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44518/2023  324015,751  02.06.2024 10:59:25  1249.015  8(35)  34,043(15,816)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG07882/2021  324015,751  02.06.2024 10:59:27  1248.856  9(36)  38,298(16,268)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44583/2023  324015,751  02.06.2024 11:02:51  1232.702  10(53)  42,553(23,949)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62800/2022  324015,751  02.06.2024 11:04:17  1226.018  15(63)  63,83(28,468)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44502/2023  324015,751  02.06.2024 11:08:39  1206.089  19(95)  80,851(42,928)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44566/2023  324015,751  02.06.2024 11:10:06  1199.614  22(107)  93,617(48,351)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG07892/2021  324015,751  02.06.2024 11:10:47  1196.588  25(119)  106,383(53,773)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62798/2022  324015,751  02.06.2024 11:10:48  1196.513  26(120)  110,638(54,225)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG07878/2021  324015,751  02.06.2024 11:10:50  1196.367  27(121)  114,894(54,677)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44554/2023  324015,751  02.06.2024 11:12:08  1190.652  31(157)  131,915(70,944)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG54467/2020  324015,751  02.06.2024 11:12:12  1190.359  32(159)  136,17(71,848)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44505/2023  324015,751  02.06.2024 11:12:26  1189.341  34(165)  144,681(74,559)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62757/2022  324015,751  02.06.2024 11:12:27  1189.267  35(166)  148,936(75,011)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62758/2022  324015,751  02.06.2024 11:12:39  1188.394  37(171)  157,447(77,271)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG54460/2020  324015,751  02.06.2024 11:12:41  1188.251  39(174)  165,957(78,626)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG54434/2020  324015,751  02.06.2024 11:14:07  1182.035  40(207)  170,213(93,538)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG07802/2021  324015,751  02.06.2024 11:14:41  1179.599  42(217)  178,723(98,057)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44523/2023  324015,751  02.06.2024 11:15:49  1174.749  45(231)  191,489(104,383)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG54479/2020  324015,751  02.06.2024 11:15:52  1174.536  46(233)  195,745(105,287)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62751/2022  324015,751  02.06.2024 11:16:10  1173.260  47(238)  200(107,546)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44533/2023  324015,751  02.06.2024 11:16:31  1171.775  48(241)  204,255(108,902)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62775/2022  324015,751  02.06.2024 11:16:31  1171.775  49(242)  208,511(109,354)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG54402/2020  324015,751  02.06.2024 11:17:46  1166.502  52(267)  221,277(120,651)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62706/2022  324015,751  02.06.2024 11:19:13  1160.444  55(292)  234,043(131,948)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44512/2023  324015,751  02.06.2024 11:21:06  1152.671  57(318)  242,553(143,696)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG07866/2021  324015,751  02.06.2024 11:22:27  1147.161  59(351)  251,064(158,608)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44571/2023  324015,751  02.06.2024 11:22:28  1147.092  60(352)  255,319(159,06)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44581/2023  324015,751  02.06.2024 11:22:31  1146.889  61(354)  259,574(159,964)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44515/2023  324015,751  02.06.2024 11:24:35  1138.563  68(396)  289,362(178,943)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG44586/2023  324015,751  02.06.2024 11:24:57  1137.097  70(404)  297,872(182,558)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62745/2022  324015,751  02.06.2024 11:25:11  1136.168  71(412)  302,128(186,173)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36012/2023  324015,751  02.06.2024 11:25:48  1133.715  74(429)  314,894(193,854)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG62771/2022  324015,751  02.06.2024 11:25:49  1133.648  75(431)  319,149(194,758)  5(52)  235(2213)  Клубно(В група) 
Бургас (09.06.2024)  BG07878/2021  363709,132  09.06.2024 10:30:58  1294.491  1(6)  5,435(3,388)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62748/2022  363709,132  09.06.2024 10:31:05  1293.956  3(8)  16,304(4,517)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44586/2023  363709,132  09.06.2024 10:31:45  1290.893  5(11)  27,174(6,211)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62722/2022  363709,132  09.06.2024 10:32:10  1288.985  6(13)  32,609(7,34)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62778/2022  363709,132  09.06.2024 10:33:17  1283.907  8(16)  43,478(9,034)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44505/2023  363709,132  09.06.2024 10:33:18  1283.830  9(17)  48,913(9,599)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG36012/2023  363709,132  09.06.2024 10:33:20  1283.681  10(18)  54,348(10,164)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62715/2022  363709,132  09.06.2024 10:33:27  1283.151  11(20)  59,783(11,293)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG07882/2021  363709,132  09.06.2024 10:34:17  1279.391  15(27)  81,522(15,246)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44587/2023  363709,132  09.06.2024 10:34:19  1279.238  16(29)  86,957(16,375)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG07847/2021  363709,132  09.06.2024 10:35:07  1275.649  20(35)  108,696(19,763)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44544/2023  363709,132  09.06.2024 10:39:13  1257.565  25(54)  135,87(30,491)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44571/2023  363709,132  09.06.2024 10:39:14  1257.495  26(55)  141,304(31,056)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG54402/2020  363709,132  09.06.2024 10:39:25  1256.696  27(57)  146,739(32,185)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG45336/2023  363709,132  09.06.2024 10:41:20  1248.431  33(72)  179,348(40,655)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG45334/2023  363709,132  09.06.2024 10:42:15  1244.514  34(81)  184,783(45,737)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62758/2022  363709,132  09.06.2024 10:43:25  1239.564  36(103)  195,652(58,159)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62757/2022  363709,132  09.06.2024 10:44:48  1233.749  38(111)  206,522(62,676)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62780/2022  363709,132  09.06.2024 10:45:25  1231.172  39(116)  211,957(65,5)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44528/2023  363709,132  09.06.2024 10:45:27  1231.034  40(118)  217,391(66,629)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62771/2022  363709,132  09.06.2024 10:45:28  1230.964  41(119)  222,826(67,194)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62762/2022  363709,132  09.06.2024 10:48:53  1216.895  55(181)  298,913(102,202)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44523/2023  363709,132  09.06.2024 10:48:54  1216.825  57(183)  309,783(103,331)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44506/2023  363709,132  09.06.2024 10:48:54  1216.825  56(184)  304,348(103,896)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44518/2023  363709,132  09.06.2024 10:49:05  1216.081  58(188)  315,217(106,155)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62734/2022  363709,132  09.06.2024 10:49:36  1213.982  59(199)  320,652(112,366)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44575/2023  363709,132  09.06.2024 10:50:14  1211.423  61(215)  331,522(121,4)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44507/2023  363709,132  09.06.2024 10:50:20  1211.020  62(220)  336,957(124,224)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62800/2022  363709,132  09.06.2024 10:50:23  1210.818  63(224)  342,391(126,482)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62768/2022  363709,132  09.06.2024 10:51:00  1208.336  65(236)  353,261(133,258)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG54479/2020  363709,132  09.06.2024 10:51:50  1205.001  70(251)  380,435(141,728)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62751/2022  363709,132  09.06.2024 10:54:23  1194.906  73(289)  396,739(163,185)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG62745/2022  363709,132  09.06.2024 10:56:18  1187.428  77(313)  418,478(176,736)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG07891/2021  363709,132  09.06.2024 10:56:41  1185.945  80(318)  434,783(179,56)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG44543/2023  363709,132  09.06.2024 10:58:09  1180.299  83(340)  451,087(191,982)  5(60)  184(1771)  Клубно(Национално) 
Созопол (16.06.2024)  BG44583/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:01  1325.487  1(0)  6,623(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG62758/2022  389715,6  16.06.2024 10:44:01  1325.487  2(0)  13,245(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44575/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:01  1325.487  3(0)  19,868(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44507/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:02  1325.414  4(0)  26,49(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44542/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:02  1325.414  5(0)  33,113(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG45332/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:03  1325.338  6(0)  39,735(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44544/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:03  1325.338  7(0)  46,358(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG45334/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:04  1325.261  8(0)  52,98(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44586/2023  389715,6  16.06.2024 10:44:06  1325.113  9(0)  59,603(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG62761/2022  389715,6  16.06.2024 10:45:51  1317.274  10(0)  66,225(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG62800/2022  389715,6  16.06.2024 10:48:21  1306.236  14(0)  92,715(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44515/2023  389715,6  16.06.2024 10:51:02  1294.594  16(0)  105,96(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG62775/2022  389715,6  16.06.2024 10:51:11  1293.950  17(0)  112,583(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG62706/2022  389715,6  16.06.2024 10:51:13  1293.803  18(0)  119,205(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG45336/2023  389715,6  16.06.2024 10:53:04  1285.906  24(0)  158,94(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG07882/2021  389715,6  16.06.2024 10:53:04  1285.906  25(0)  165,563(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44502/2023  389715,6  16.06.2024 10:53:05  1285.838  26(0)  172,185(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG62757/2022  389715,6  16.06.2024 10:53:06  1285.766  27(0)  178,808(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG44571/2023  389715,6  16.06.2024 10:54:02  1281.820  28(0)  185,43(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (16.06.2024)  BG07878/2021  389715,6  16.06.2024 10:54:41  1279.085  29(0)  192,053(0)  5(5)  151(151)  Клубно(c) 
Созопол (23.06.2024)  BG44542/2023  389756,415  23.06.2024 10:37:39  1309.445  2(5)  16,129(6,954)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG45334/2023  389756,415  23.06.2024 10:37:54  1308.346  4(7)  32,258(9,736)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG44502/2023  389756,415  23.06.2024 10:39:01  1303.459  6(11)  48,387(15,299)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG07882/2021  389756,415  23.06.2024 10:39:01  1303.459  5(12)  40,323(16,69)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG44571/2023  389756,415  23.06.2024 10:39:08  1302.954  7(14)  56,452(19,471)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG44544/2023  389756,415  23.06.2024 10:39:20  1302.083  8(16)  64,516(22,253)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG62775/2022  389756,415  23.06.2024 10:41:42  1291.867  10(25)  80,645(34,771)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG45336/2023  389756,415  23.06.2024 10:41:44  1291.726  11(26)  88,71(36,161)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG07866/2021  389756,415  23.06.2024 10:48:08  1264.897  22(73)  177,419(101,53)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG07878/2021  389756,415  23.06.2024 10:48:29  1263.462  23(82)  185,484(114,047)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG62768/2022  389756,415  23.06.2024 10:48:45  1262.369  24(85)  193,548(118,22)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG44543/2023  389756,415  23.06.2024 10:50:22  1255.792  30(105)  241,935(146,036)  4(26)  124(719)  Клубно(Национално) 
Китен (30.06.2024)  BG62745/2022  396887,913  30.06.2024 11:00:06  1259.562  2(0)  17,857(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG62775/2022  396887,913  30.06.2024 11:01:37  1253.527  4(0)  35,714(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG45332/2023  396887,913  30.06.2024 11:01:38  1253.464  5(0)  44,643(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG07866/2021  396887,913  30.06.2024 11:02:14  1251.093  6(0)  53,571(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG44586/2023  396887,913  30.06.2024 11:02:19  1250.762  7(0)  62,5(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG44575/2023  396887,913  30.06.2024 11:02:19  1250.762  8(0)  71,429(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG54434/2020  396887,913  30.06.2024 11:04:47  1241.116  10(0)  89,286(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG44554/2023  396887,913  30.06.2024 11:04:48  1241.050  11(0)  98,214(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG62762/2022  396887,913  30.06.2024 11:04:49  1240.984  12(0)  107,143(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG62722/2022  396887,913  30.06.2024 11:07:54  1229.136  13(0)  116,071(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG62748/2022  396887,913  30.06.2024 11:07:55  1229.071  14(0)  125(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG44544/2023  396887,913  30.06.2024 11:07:55  1229.071  15(0)  133,929(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG62768/2022  396887,913  30.06.2024 11:07:56  1229.010  16(0)  142,857(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG62795/2022  396887,913  30.06.2024 11:07:57  1228.945  17(0)  151,786(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG07882/2021  396887,913  30.06.2024 11:08:18  1227.615  18(0)  160,714(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG44502/2023  396887,913  30.06.2024 11:08:18  1227.615  19(0)  169,643(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG07847/2021  396887,913  30.06.2024 11:08:48  1225.719  21(0)  187,5(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG44536/2023  396887,913  30.06.2024 11:08:49  1225.655  22(0)  196,429(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Китен (30.06.2024)  BG44587/2023  396887,913  30.06.2024 11:08:52  1225.466  23(0)  205,357(0)  4(4)  112(112)  Клубно(c) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG44566/2023  363728,053  07.07.2024 10:25:15  1321.446  1(9)  8,929(48,387)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG44502/2023  363728,053  07.07.2024 10:25:18  1321.206  2(10)  17,857(53,763)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG54460/2020  363728,053  07.07.2024 10:29:16  1302.438  3(13)  26,786(69,892)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG44533/2023  363728,053  07.07.2024 10:29:17  1302.364  4(14)  35,714(75,269)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG62722/2022  363728,053  07.07.2024 10:29:20  1302.131  5(15)  44,643(80,645)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG45336/2023  363728,053  07.07.2024 10:29:59  1299.108  6(16)  53,571(86,022)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG62745/2022  363728,053  07.07.2024 10:30:01  1298.950  7(17)  62,5(91,398)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG62775/2022  363728,053  07.07.2024 10:32:42  1286.622  10(21)  89,286(112,903)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG44505/2023  363728,053  07.07.2024 10:32:42  1286.622  11(20)  98,214(107,527)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG44542/2023  363728,053  07.07.2024 10:32:43  1286.545  12(22)  107,143(118,28)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG62768/2022  363728,053  07.07.2024 10:32:45  1286.395  13(23)  116,071(123,656)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG45332/2023  363728,053  07.07.2024 10:32:48  1286.167  14(24)  125(129,032)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG36012/2023  363728,053  07.07.2024 10:32:49  1286.090  15(25)  133,929(134,409)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG44586/2023  363728,053  07.07.2024 10:32:56  1285.562  16(26)  142,857(139,785)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG07882/2021  363728,053  07.07.2024 10:33:30  1282.991  17(27)  151,786(145,161)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG54402/2020  363728,053  07.07.2024 10:35:28  1274.151  22(34)  196,429(182,796)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG62748/2022  363728,053  07.07.2024 10:35:40  1273.259  23(36)  205,357(193,548)  4(9)  112(186)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07882/2021  Женски  140,539  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44542/2023  Мъжки  192,859  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45334/2023  Мъжки  276,691  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44505/2023  Женски  294,855  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44544/2023  Женски  348,163  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45336/2023  Женски  350,978  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62758/2022  Женски  361,042  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44515/2023  Женски  374,625  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44502/2023  Женски  375,691  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62775/2022  Женски  381,708  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44586/2023  Мъжки  399,678  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44583/2023  Мъжки  410,452  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62751/2022  Женски  470,302  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07878/2021  Мъжки  476,947  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62768/2022  Женски  486,44  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62800/2022  Мъжки  488,772  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44575/2023  Мъжки  490,975  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62745/2022  Мъжки  505,962  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62771/2022  Мъжки  526,094  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44571/2023  Женски  10  532,201  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07882/2021  Женски  140,539  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44542/2023  Мъжки  192,859  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45334/2023  Мъжки  276,691  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44505/2023  Женски  11  294,855  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44544/2023  Женски  15  348,163  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45336/2023  Женски  16  350,978  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62758/2022  Женски  15  361,042  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44515/2023  Женски  19  374,625  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44502/2023  Женски  20  375,691  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62775/2022  Женски  20  381,708  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44586/2023  Мъжки  17  399,678  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44583/2023  Мъжки  18  410,452  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62751/2022  Женски  25  470,302  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07878/2021  Мъжки  29  476,947  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62768/2022  Женски  26  486,44  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62800/2022  Мъжки  31  488,772  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44575/2023  Мъжки  25  490,975  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62745/2022  Мъжки  32  505,962  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG62771/2022  Мъжки  34  526,094  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG44571/2023  Женски  29  532,201  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07882/2021  Женски  193,365  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44544/2023  Женски  233,031  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44502/2023  Женски  245,727  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44586/2023  Мъжки  268,099  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG62775/2022  Женски  269,125  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45336/2023  Женски  289,327  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07878/2021  Мъжки  364,165  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44571/2023  Женски  395,017  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG62745/2022  Мъжки  443,266  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG62768/2022  Женски  510,406  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07882/2021  Женски  193,365  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44544/2023  Женски  233,031  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44502/2023  Женски  245,727  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44586/2023  Мъжки  268,099  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG62775/2022  Женски  269,125  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45336/2023  Женски  289,327  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07878/2021  Мъжки  364,165  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG44571/2023  Женски  395,017  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG62745/2022  Мъжки  443,266  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG62768/2022  Женски  10  510,406  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG44542/2023  Мъжки  192,859  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45334/2023  Мъжки  276,691  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG44505/2023  Женски  294,855  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG44544/2023  Женски  348,163  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45336/2023  Женски  350,978  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG44515/2023  Женски  374,625  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG44502/2023  Женски  375,691  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG44586/2023  Мъжки  399,678  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG44583/2023  Мъжки