БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

СОФИЙСКИ КЛУБ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Софийски клуб
Гълъбовъди Свилен Станчев
Ширина/Дължина 42:39:57.00/23:17:16.00

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (09.05.2021)  BG65475/2019  117845,956  09.05.2021 09:24:58  1386.961  16(16)  23,358(23,358)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG64077/2019  117845,956  09.05.2021 09:25:03  1385.608  19(19)  27,737(27,737)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG21112/2018  117845,956  09.05.2021 09:25:14  1382.633  21(21)  30,657(30,657)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45528/2020  117845,956  09.05.2021 09:25:19  1381.272  22(22)  32,117(32,117)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG08280/2019  117845,956  09.05.2021 09:25:41  1375.372  25(25)  36,496(36,496)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45559/2020  117845,956  09.05.2021 09:25:41  1375.372  26(26)  37,956(37,956)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG007800/2020  117845,956  09.05.2021 09:25:46  1374.024  29(29)  42,336(42,336)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65403/2019  117845,956  09.05.2021 09:25:47  1373.768  30(30)  43,796(43,796)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG28828/2020  117845,956  09.05.2021 09:25:48  1373.496  32(32)  46,715(46,715)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG33144/2017  117845,956  09.05.2021 09:25:50  1372.968  33(33)  48,175(48,175)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65455/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:42  1359.238  53(53)  77,372(77,372)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45562/2020  117845,956  09.05.2021 09:26:42  1359.238  54(54)  78,832(78,832)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65456/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:43  1358.972  55(55)  80,292(80,292)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65421/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:44  1358.721  56(56)  81,752(81,752)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65462/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:45  1358.455  57(57)  83,212(83,212)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45596/2020  117845,956  09.05.2021 09:26:45  1358.455  58(58)  84,672(84,672)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45595/2020  117845,956  09.05.2021 09:26:46  1358.189  59(59)  86,131(86,131)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65472/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:47  1357.938  60(60)  87,591(87,591)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG08276/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:47  1357.938  61(61)  89,051(89,051)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG08643/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:49  1357.406  63(63)  91,971(91,971)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65444/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:49  1357.406  64(64)  93,431(93,431)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65418/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:50  1357.156  66(66)  96,35(96,35)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65409/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:50  1357.156  67(67)  97,81(97,81)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45575/2020  117845,956  09.05.2021 09:26:51  1356.891  68(68)  99,27(99,27)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45527/2020  117845,956  09.05.2021 09:26:52  1356.625  69(69)  100,73(100,73)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45504/2020  117845,956  09.05.2021 09:26:54  1356.110  70(70)  102,19(102,19)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65461/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:55  1355.845  72(72)  105,109(105,109)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65406/2019  117845,956  09.05.2021 09:26:57  1355.330  73(73)  106,569(106,569)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65448/2019  117845,956  09.05.2021 09:27:00  1354.551  74(74)  108,029(108,029)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45557/2020  117845,956  09.05.2021 09:27:03  1353.773  77(76)  112,409(110,949)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45577/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:05  1337.897  98(96)  143,066(140,146)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45543/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:08  1337.138  100(98)  145,985(143,066)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65449/2019  117845,956  09.05.2021 09:28:10  1336.622  101(99)  147,445(144,526)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45529/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:10  1336.622  102(100)  148,905(145,985)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45576/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:10  1336.622  103(101)  150,365(147,445)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG21117/2018  117845,956  09.05.2021 09:28:11  1336.380  104(102)  151,825(148,905)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45548/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:11  1336.380  105(103)  153,285(150,365)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65442/2019  117845,956  09.05.2021 09:28:12  1336.122  106(104)  154,745(151,825)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65452/2019  117845,956  09.05.2021 09:28:13  1335.864  107(105)  156,204(153,285)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45556/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:13  1335.864  108(106)  157,664(154,745)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45582/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:14  1335.622  110(108)  160,584(157,664)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG72663/2018  117845,956  09.05.2021 09:28:15  1335.365  111(109)  162,044(159,124)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG21160/2018  117845,956  09.05.2021 09:28:16  1335.108  112(110)  163,504(160,584)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG08271/2019  117845,956  09.05.2021 09:28:18  1334.609  113(111)  164,964(162,044)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG65464/2019  117845,956  09.05.2021 09:28:33  1330.841  121(119)  176,642(173,723)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Цалапица (09.05.2021)  BG45534/2020  117845,956  09.05.2021 09:28:49  1326.840  130(128)  189,781(186,861)  14(14)  685(685)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG21160/2018  174577,966  15.05.2021 09:06:18  1382.248  7(16)  10,92(9,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65449/2019  174577,966  15.05.2021 09:09:04  1352.615  23(97)  35,881(55,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG21107/2018  174577,966  15.05.2021 09:09:08  1351.924  24(99)  37,441(56,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65409/2019  174577,966  15.05.2021 09:09:28  1348.436  25(102)  39,002(58,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45528/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:38  1336.400  30(161)  46,802(92)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45540/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:38  1336.400  31(162)  48,362(92,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45527/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:38  1336.400  32(163)  49,922(93,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65452/2019  174577,966  15.05.2021 09:10:39  1336.226  34(165)  53,042(94,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45562/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:39  1336.226  35(166)  54,602(94,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG21117/2018  174577,966  15.05.2021 09:10:40  1336.052  37(168)  57,722(96)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65444/2019  174577,966  15.05.2021 09:10:41  1335.889  38(170)  59,282(97,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45543/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:41  1335.889  39(171)  60,842(97,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45534/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:44  1335.378  41(175)  63,963(100)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65448/2019  174577,966  15.05.2021 09:10:49  1334.520  45(184)  70,203(105,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG28823/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:54  1333.674  47(191)  73,323(109,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45555/2020  174577,966  15.05.2021 09:10:55  1333.501  48(192)  74,883(109,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65455/2019  174577,966  15.05.2021 09:11:48  1324.567  64(247)  99,844(141,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65475/2019  174577,966  15.05.2021 09:11:49  1324.396  65(248)  101,404(141,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65418/2019  174577,966  15.05.2021 09:11:50  1324.236  68(251)  106,084(143,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG21179/2018  174577,966  15.05.2021 09:12:07  1321.389  73(266)  113,885(152)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65421/2019  174577,966  15.05.2021 09:12:34  1316.904  76(297)  118,565(169,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG21112/2018  174577,966  15.05.2021 09:12:36  1316.576  77(300)  120,125(171,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65462/2019  174577,966  15.05.2021 09:12:58  1312.942  86(322)  134,165(184)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45570/2020  174577,966  15.05.2021 09:13:00  1312.616  87(324)  135,725(185,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG08276/2019  174577,966  15.05.2021 09:13:34  1307.044  92(354)  143,526(202,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65442/2019  174577,966  15.05.2021 09:13:35  1306.888  93(355)  145,086(202,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45582/2020  174577,966  15.05.2021 09:13:35  1306.888  94(356)  146,646(203,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45542/2020  174577,966  15.05.2021 09:13:36  1306.721  95(357)  148,206(204)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45526/2020  174577,966  15.05.2021 09:13:41  1305.910  98(365)  152,886(208,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45574/2020  174577,966  15.05.2021 09:13:44  1305.422  101(368)  157,566(210,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG28835/2020  174577,966  15.05.2021 09:13:44  1305.422  102(369)  159,126(210,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65403/2019  174577,966  15.05.2021 09:13:47  1304.934  103(371)  160,686(212)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45523/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:11  1301.044  109(395)  170,047(225,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45595/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:14  1300.559  110(398)  171,607(227,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45593/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:15  1300.395  111(400)  173,167(228,571)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65487/2019  174577,966  15.05.2021 09:14:17  1300.075  112(402)  174,727(229,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45510/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:18  1299.910  113(405)  176,287(231,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45530/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:19  1299.746  114(406)  177,847(232)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG08643/2019  174577,966  15.05.2021 09:14:37  1296.849  116(422)  180,967(241,143)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45502/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:38  1296.695  118(424)  184,087(242,286)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45546/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:39  1296.531  119(426)  185,647(243,429)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45572/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:39  1296.531  120(427)  187,207(244)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45529/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:42  1296.050  123(430)  191,888(245,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG45505/2020  174577,966  15.05.2021 09:14:43  1295.887  124(432)  193,448(246,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG08271/2019  174577,966  15.05.2021 09:14:47  1295.252  127(439)  198,128(250,857)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Чирпан (15.05.2021)  BG65406/2019  174577,966  15.05.2021 09:14:52  1294.445  129(444)  201,248(253,714)  14(32)  641(1750)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65403/2019  233430,54  23.05.2021 09:48:08  1310.428  9(40)  15,571(22,637)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65462/2019  233430,54  23.05.2021 09:48:55  1304.686  11(48)  19,031(27,165)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65406/2019  233430,54  23.05.2021 09:48:56  1304.570  12(49)  20,761(27,731)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45562/2020  233430,54  23.05.2021 09:48:57  1304.446  13(50)  22,491(28,297)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45578/2020  233430,54  23.05.2021 09:49:03  1303.717  14(51)  24,221(28,862)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45536/2020  233430,54  23.05.2021 09:49:19  1301.776  15(54)  25,952(30,56)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65452/2019  233430,54  23.05.2021 09:49:58  1297.074  16(66)  27,682(37,351)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45540/2020  233430,54  23.05.2021 09:50:05  1296.239  17(68)  29,412(38,483)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65484/2019  233430,54  23.05.2021 09:50:06  1296.116  18(70)  31,142(39,615)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG007852/2020  233430,54  23.05.2021 09:50:08  1295.879  20(72)  34,602(40,747)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65448/2019  233430,54  23.05.2021 09:51:54  1283.290  37(122)  64,014(69,044)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG007800/2020  233430,54  23.05.2021 09:52:01  1282.466  39(123)  67,474(69,61)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG21160/2018  233430,54  23.05.2021 09:53:10  1274.414  52(148)  89,965(83,758)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG64077/2019  233430,54  23.05.2021 09:53:36  1271.408  58(169)  100,346(95,642)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45535/2020  233430,54  23.05.2021 09:53:48  1270.025  59(178)  102,076(100,736)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45577/2020  233430,54  23.05.2021 09:54:00  1268.644  62(192)  107,266(108,659)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG08276/2019  233430,54  23.05.2021 09:54:05  1268.072  63(196)  108,997(110,922)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65442/2019  233430,54  23.05.2021 09:54:10  1267.494  65(206)  112,457(116,582)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45539/2020  233430,54  23.05.2021 09:54:31  1265.090  71(220)  122,837(124,505)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65409/2019  233430,54  23.05.2021 09:54:38  1264.295  73(222)  126,298(125,637)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65455/2019  233430,54  23.05.2021 09:54:42  1263.836  74(225)  128,028(127,334)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45504/2020  233430,54  23.05.2021 09:54:48  1263.152  75(231)  129,758(130,73)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65432/2019  233430,54  23.05.2021 09:55:47  1256.469  81(268)  140,138(151,669)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45574/2020  233430,54  23.05.2021 09:56:21  1252.646  85(285)  147,059(161,29)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45564/2020  233430,54  23.05.2021 09:56:29  1251.752  86(293)  148,789(165,818)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG65464/2019  233430,54  23.05.2021 09:57:10  1247.178  95(323)  164,36(182,796)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG32162/2017  233430,54  23.05.2021 09:58:16  1239.891  109(360)  188,581(203,735)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG45576/2020  233430,54  23.05.2021 09:58:19  1239.562  112(366)  193,772(207,131)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Новоселец (23.05.2021)  BG28830/2020  233430,54  23.05.2021 09:58:24  1239.016  113(368)  195,502(208,263)  14(41)  578(1767)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45576/2020  304251,869  30.05.2021 10:55:24  1191.276  4(17)  8,214(10,533)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45543/2020  304251,869  30.05.2021 10:55:52  1189.102  5(19)  10,267(11,772)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65455/2019  304251,869  30.05.2021 11:01:46  1162.300  11(47)  22,587(29,12)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65406/2019  304251,869  30.05.2021 11:04:18  1151.161  15(72)  30,801(44,61)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG08276/2019  304251,869  30.05.2021 11:04:24  1150.726  16(74)  32,854(45,849)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45539/2020  304251,869  30.05.2021 11:04:28  1150.434  17(75)  34,908(46,468)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65443/2019  304251,869  30.05.2021 11:05:26  1146.247  20(90)  41,068(55,762)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65484/2019  304251,869  30.05.2021 11:06:14  1142.803  25(96)  51,335(59,48)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45504/2020  304251,869  30.05.2021 11:06:58  1139.661  28(106)  57,495(65,675)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG72663/2018  304251,869  30.05.2021 11:07:00  1139.520  29(107)  59,548(66,295)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45542/2020  304251,869  30.05.2021 11:07:10  1138.808  30(111)  61,602(68,773)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45540/2020  304251,869  30.05.2021 11:08:58  1131.187  37(145)  75,975(89,839)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG32162/2017  304251,869  30.05.2021 11:13:43  1111.556  48(196)  98,563(121,437)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45511/2020  304251,869  30.05.2021 11:13:45  1111.422  49(197)  100,616(122,057)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65464/2019  304251,869  30.05.2021 11:13:47  1111.288  51(199)  104,723(123,296)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG08643/2019  304251,869  30.05.2021 11:13:51  1111.017  52(200)  106,776(123,916)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG007800/2020  304251,869  30.05.2021 11:13:51  1111.017  53(201)  108,83(124,535)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG21117/2018  304251,869  30.05.2021 11:13:54  1110.814  54(202)  110,883(125,155)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45535/2020  304251,869  30.05.2021 11:13:56  1110.680  55(203)  112,936(125,774)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65448/2019  304251,869  30.05.2021 11:15:35  1104.030  61(223)  125,257(138,166)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45568/2020  304251,869  30.05.2021 11:15:51  1102.961  65(234)  133,47(144,981)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45513/2020  304251,869  30.05.2021 11:16:21  1100.966  67(242)  137,577(149,938)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG08271/2019  304251,869  30.05.2021 11:16:38  1099.839  68(245)  139,63(151,797)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65496/2019  304251,869  30.05.2021 11:16:44  1099.442  69(247)  141,684(153,036)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG21160/2018  304251,869  30.05.2021 11:17:25  1096.731  73(260)  149,897(161,09)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG45506/2020  304251,869  30.05.2021 11:17:30  1096.403  74(262)  151,951(162,33)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG21107/2018  304251,869  30.05.2021 11:20:18  1085.451  87(293)  178,645(181,537)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65456/2019  304251,869  30.05.2021 11:21:08  1082.235  92(299)  188,912(185,254)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Житосвят (30.05.2021)  BG65444/2019  304251,869  30.05.2021 11:21:10  1082.104  93(301)  190,965(186,493)  12(40)  487(1614)  Клубно(В група) 
Бургас (06.06.2021)  BG45539/2020  338199,054  06.06.2021 10:36:56  1291.166  2(31)  5,97(20,195)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65409/2019  338199,054  06.06.2021 10:38:39  1282.758  3(48)  8,955(31,27)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45576/2020  338199,054  06.06.2021 10:38:40  1282.675  4(50)  11,94(32,573)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG21160/2018  338199,054  06.06.2021 10:38:47  1282.111  5(58)  14,925(37,785)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65462/2019  338199,054  06.06.2021 10:39:51  1276.946  6(78)  17,91(50,814)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65448/2019  338199,054  06.06.2021 10:40:33  1273.580  7(91)  20,896(59,283)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG08276/2019  338199,054  06.06.2021 10:41:38  1268.407  9(102)  26,866(66,45)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45506/2020  338199,054  06.06.2021 10:43:04  1261.621  11(126)  32,836(82,085)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65452/2019  338199,054  06.06.2021 10:43:07  1261.386  12(127)  35,821(82,736)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65484/2019  338199,054  06.06.2021 10:44:54  1253.053  14(170)  41,791(110,749)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45510/2020  338199,054  06.06.2021 10:47:37  1240.565  19(228)  56,716(148,534)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65461/2019  338199,054  06.06.2021 10:48:43  1235.579  25(261)  74,627(170,033)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45578/2020  338199,054  06.06.2021 10:49:28  1232.203  29(281)  86,567(183,062)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG21112/2018  338199,054  06.06.2021 10:49:29  1232.131  30(282)  89,552(183,713)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG32162/2017  338199,054  06.06.2021 10:50:06  1229.368  32(293)  95,522(190,879)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65480/2019  338199,054  06.06.2021 10:50:13  1228.845  33(295)  98,507(192,182)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45543/2020  338199,054  06.06.2021 10:50:25  1227.953  36(301)  107,463(196,091)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65464/2019  338199,054  06.06.2021 10:51:12  1224.472  38(318)  113,433(207,166)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45540/2020  338199,054  06.06.2021 10:51:39  1222.480  40(337)  119,403(219,544)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65496/2019  338199,054  06.06.2021 10:52:20  1219.469  45(359)  134,328(233,876)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45554/2020  338199,054  06.06.2021 10:52:55  1216.907  55(377)  164,179(245,603)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG45587/2020  338199,054  06.06.2021 10:54:18  1210.881  63(426)  188,06(277,524)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG65410/2019  338199,054  06.06.2021 10:54:49  1208.644  65(436)  194,03(284,039)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Бургас (06.06.2021)  BG08280/2019  338199,054  06.06.2021 10:54:56  1208.143  66(437)  197,015(284,691)  11(52)  335(1535)  Клубно(Национално) 
Созопол (13.06.2021)  BG45512/2020  361459,547  13.06.2021 11:00:34  1163.870  4(70)  12,903(49,192)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG65452/2019  361459,547  13.06.2021 11:04:13  1150.350  8(92)  25,806(64,652)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG45577/2020  361459,547  13.06.2021 11:05:34  1145.429  9(100)  29,032(70,274)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG08271/2019  361459,547  13.06.2021 11:06:03  1143.678  10(103)  32,258(72,382)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG65461/2019  361459,547  13.06.2021 11:06:45  1141.151  14(117)  45,161(82,221)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG45506/2020  361459,547  13.06.2021 11:06:56  1140.492  15(119)  48,387(83,626)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG45539/2020  361459,547  13.06.2021 11:07:41  1137.799  16(125)  51,613(87,843)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG45578/2020  361459,547  13.06.2021 11:08:50  1133.696  19(132)  61,29(92,762)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG65462/2019  361459,547  13.06.2021 11:10:41  1127.155  20(142)  64,516(99,789)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG45536/2020  361459,547  13.06.2021 11:11:00  1126.042  23(146)  74,194(102,6)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG45504/2020  361459,547  13.06.2021 11:13:57  1115.788  34(181)  109,677(127,196)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG65406/2019  361459,547  13.06.2021 11:14:21  1114.412  37(187)  119,355(131,413)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG21112/2018  361459,547  13.06.2021 11:14:24  1114.240  38(188)  122,581(132,115)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Созопол (13.06.2021)  BG21107/2018  361459,547  13.06.2021 11:17:54  1102.347  47(219)  151,613(153,9)  9(52)  310(1423)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG65461/2019  369733,767  21.06.2021 10:51:06  1207.886  4(45)  24,242(70,533)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG08276/2019  369733,767  21.06.2021 10:55:37  1190.320  15(89)  90,909(139,498)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG65464/2019  369733,767  21.06.2021 10:56:26  1187.202  18(95)  109,091(148,903)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG65406/2019  369733,767  21.06.2021 10:57:14  1184.160  20(106)  121,212(166,144)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG45536/2020  369733,767  21.06.2021 10:57:41  1182.456  21(110)  127,273(172,414)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG45577/2020  369733,767  21.06.2021 10:57:45  1182.202  22(111)  133,333(173,981)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG45554/2020  369733,767  21.06.2021 10:59:13  1176.683  25(122)  151,515(191,223)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Китен (21.06.2021)  BG08280/2019  369733,767  21.06.2021 11:00:55  1170.351  29(134)  175,758(210,031)  7(28)  165(638)  Клубно(В група) 
Варна (21.06.2021)  BG65409/2019  367521,954  21.06.2021 11:22:56  1120.723  8(104)  55,172(122,066)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG65443/2019  367521,954  21.06.2021 11:25:42  1111.345  9(119)  62,069(139,671)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG45535/2020  367521,954  21.06.2021 11:31:39  1091.703  12(144)  82,759(169,014)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG45508/2020  367521,954  21.06.2021 11:37:24  1073.370  16(184)  110,345(215,962)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG65496/2019  367521,954  21.06.2021 11:40:08  1064.871  18(197)  124,138(231,221)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG72663/2018  367521,954  21.06.2021 11:46:18  1046.177  20(223)  137,931(261,737)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG65456/2019  367521,954  21.06.2021 11:49:23  1037.076  23(246)  158,621(288,732)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Варна (21.06.2021)  BG21146/2018  367521,954  21.06.2021 11:50:34  1033.622  24(252)  165,517(295,775)  9(49)  145(852)  Клубно(Национално) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG65443/2019  440732,533  27.06.2021 12:26:26  1058.309  3(43)  23,81(105,134)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG72663/2018  440732,533  27.06.2021 12:56:53  986.200  18(96)  142,857(234,719)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Дуранкулак (27.06.2021)  BG65456/2019  440732,533  27.06.2021 12:58:45  982.097  22(102)  174,603(249,389)  11(36)  126(409)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG45578/2020  361396,396  27.06.2021 11:22:15  1121.478  4(43)  24,242(64,759)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG65448/2019  361396,396  27.06.2021 11:23:36  1116.800  5(45)  30,303(67,771)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG45539/2020  361396,396  27.06.2021 11:25:04  1111.760  10(52)  60,606(78,313)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG21112/2018  361396,396  27.06.2021 11:25:42  1109.599  11(54)  66,667(81,325)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG65461/2019  361396,396  27.06.2021 11:30:56  1092.053  14(81)  84,848(121,988)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG45512/2020  361396,396  27.06.2021 11:32:50  1085.819  18(103)  109,091(155,12)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG65406/2019  361396,396  27.06.2021 11:34:38  1079.978  20(116)  121,212(174,699)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG32162/2017  361396,396  27.06.2021 11:34:41  1079.817  21(117)  127,273(176,205)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG45557/2020  361396,396  27.06.2021 11:34:45  1079.601  22(118)  133,333(177,711)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG28823/2020  361396,396  27.06.2021 11:36:22  1074.411  25(125)  151,515(188,253)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Созопол 2 (27.06.2021)  BG45576/2020  361396,396  27.06.2021 11:36:57  1072.552  26(130)  157,576(195,783)  11(27)  165(664)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG65448/2019  371284,349  04.07.2021 11:23:27  1113.463  1(7)  7,246(11,401)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG65452/2019  371284,349  04.07.2021 11:40:07  1060.458  9(79)  65,217(128,664)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG65461/2019  371284,349  04.07.2021 11:47:42  1037.977  15(140)  108,696(228,013)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG65484/2019  521374,788  04.07.2021 16:16:07  832.711  12(48)  116,505(110,345)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG65406/2019  371284,349  04.07.2021 11:49:11  1033.691  16(147)  115,942(239,414)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG65455/2019  521374,788  04.07.2021 16:41:26  800.351  15(53)  145,631(121,839)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG65403/2019  371284,349  04.07.2021 11:49:20  1033.260  17(148)  123,188(241,042)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Тулча (04.07.2021)  BG65444/2019  521374,788  04.07.2021 16:59:51  778.346  17(56)  165,049(128,736)  10(37)  103(435)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG21112/2018  371284,349  04.07.2021 11:51:32  1026.972  22(162)  159,42(263,844)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG45557/2020  371284,349  04.07.2021 11:53:36  1021.134  26(174)  188,406(283,388)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Китен 2 (04.07.2021)  BG65462/2019  371284,349  04.07.2021 11:53:41  1020.901  27(175)  195,652(285,016)  9(38)  138(614)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG45539/2020  361367,18  11.07.2021 10:49:14  1249.398  3(29)  32,258(99,656)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG65448/2019  361367,18  11.07.2021 10:50:09  1245.450  4(33)  43,011(113,402)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG08276/2019  361367,18  11.07.2021 10:50:12  1245.235  5(34)  53,763(116,838)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG45577/2020  361367,18  11.07.2021 10:51:21  1240.320  7(39)  75,269(134,021)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG45558/2020  361367,18  11.07.2021 10:55:45  1221.867  13(75)  139,785(257,732)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG45535/2020  361367,18  11.07.2021 10:56:57  1216.929  14(78)  150,538(268,041)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG65406/2019  361367,18  11.07.2021 11:01:06  1200.157  15(99)  161,29(340,206)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Созопол 3 (11.07.2021)  BG21112/2018  361367,18  11.07.2021 11:02:46  1193.549  17(114)  182,796(391,753)  7(15)  93(291)  Клубно(В група) 
Новоселец 2 (11.07.2021)  BG65436/2019  233607,154  11.07.2021 09:24:35  1200.553  17(110)  180,851(274,314)  6(28)  94(401)  Клубно(В група) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG65449/2019  521545,315  18.07.2021 12:32:45  1362.627  1(11)  13,889(24,017)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Тулча 2 (18.07.2021)  BG65432/2019  521545,315  18.07.2021 12:55:39  1285.703  12(58)  166,667(126,638)  8(39)  72(458)  Клубно(Национално) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG21112/2018  338149,161  25.07.2021 10:43:45  1258.229  1(10)  6,135(21,053)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG65452/2019  338149,161  25.07.2021 10:43:53  1257.607  2(11)  12,27(23,158)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45536/2020  338149,161  25.07.2021 10:44:38  1254.109  3(15)  18,405(31,579)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45539/2020  338149,161  25.07.2021 10:44:58  1252.557  4(21)  24,54(44,211)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45576/2020  338149,161  25.07.2021 10:47:39  1240.232  8(40)  49,08(84,211)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG65462/2019  338149,161  25.07.2021 10:47:41  1240.082  9(41)  55,215(86,316)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45506/2020  338149,161  25.07.2021 10:50:52  1225.769  11(61)  67,485(128,421)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45512/2020  338149,161  25.07.2021 10:52:56  1216.657  16(76)  98,16(160)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG65464/2019  338149,161  25.07.2021 10:53:40  1213.452  20(82)  122,699(172,632)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45535/2020  338149,161  25.07.2021 10:53:51  1212.656  23(89)  141,104(187,368)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45558/2020  338149,161  25.07.2021 10:54:02  1211.861  24(91)  147,239(191,579)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG45577/2020  338149,161  25.07.2021 10:54:29  1209.910  25(95)  153,374(200)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG65448/2019  338149,161  25.07.2021 10:54:34  1209.546  28(99)  171,779(208,421)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (25.07.2021)  BG65403/2019  338149,161  25.07.2021 10:55:38  1204.952  30(112)  184,049(235,789)  7(22)  163(475)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45539/2020  Женски  149,289  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65452/2019  Женски  154,621  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65448/2019  Женски  165,47  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65462/2019  Женски  239,884  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65452/2019  Женски  252,224  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08276/2019  Женски  293,443  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21112/2018  Мъжки  313,136  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65448/2019  Женски  315,345  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65409/2019  Мъжки  326,576  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65461/2019  Женски  11  333,987  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21160/2018  Женски  338,964  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45576/2020  Мъжки  374,255  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65406/2019  Мъжки  393,428  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21160/2018  Женски  13  418,307  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45577/2020  Мъжки  485,046  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65403/2019  Женски  19  527,29  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45535/2020  Мъжки  588,073  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65464/2019  Мъжки  11  614,306  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08276/2019  Женски  11  674,895  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65461/2019  Женски  12  710,359  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21112/2018  Мъжки  16  844,113  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65464/2019  Мъжки  892,916  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65406/2019  Мъжки  909,636  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45539/2020  Женски  277,03  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65452/2019  Женски  26  302,183  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65448/2019  Женски  27  312,642  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65452/2019  Женски  432,354  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65462/2019  Женски  41  448,084  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21160/2018  Женски  14  459,696  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65448/2019  Женски  17  521,887  2021  Многогодишни  Две години  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65406/2019  Мъжки  41  544,597  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21112/2018  Мъжки  43  589,635  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45539/2020  Женски  149,289  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65452/2019  Женски  14  154,621  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65448/2019  Женски  15  165,47  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65462/2019  Женски  28  239,884  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65452/2019  Женски  252,224  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08276/2019  Женски  45  293,443  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21112/2018  Мъжки  50  313,136  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65448/2019  Женски  10  315,345  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65409/2019  Мъжки  36  326,576  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65461/2019  Женски  60  333,987  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21160/2018  Женски  13  338,964  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45576/2020  Мъжки  26  374,255  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65406/2019  Мъжки  51  393,428  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21160/2018  Женски  81  418,307  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45577/2020  Мъжки  45  485,046  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65403/2019  Женски  114  527,29  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG45535/2020  Мъжки  56  588,073  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65464/2019  Мъжки  86  614,306  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08276/2019  Женски  42  674,895  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65461/2019  Женски  43  710,359  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21112/2018  Мъжки  53  844,113  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65464/2019  Мъжки  43  892,916  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65406/2019  Мъжки  45  909,636  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65448/2019  Женски  101,456  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65452/2019  Женски  139,114  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45539/2020  Женски  150,447  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65461/2019  Женски  228,878  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21112/2018  Мъжки  321,774  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65462/2019  Женски  333,293  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65448/2019  Женски  348,83  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65406/2019  Мъжки  387,31  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45577/2020  Мъжки  391,008  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65461/2019  Женски  588,99  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21112/2018  Мъжки  856,724  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65406/2019  Мъжки  923,829  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65452/2019  Женски  34  299,21  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65461/2019  Женски  56  444,775  2021  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65448/2019  Женски  101,456  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65452/2019  Женски  18  139,114  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45539/2020  Женски  13  150,447  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65461/2019  Женски  32  228,878  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21112/2018  Мъжки  58  321,774  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65462/2019  Женски  62  333,293  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65448/2019  Женски  10  348,83  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65406/2019  Мъжки  46  387,31  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG45577/2020  Мъжки  51  391,008  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65461/2019  Женски  29  588,99  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21112/2018  Мъжки  41  856,724  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG65406/2019  Мъжки  23  923,829  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45539/2020  Женски  149,289  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45576/2020  Мъжки  374,255  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45577/2020  Мъжки  485,046  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45535/2020  Мъжки  588,073  2021  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45539/2020  Женски  277,03  2021  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45539/2020  Женски  149,289  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45576/2020  Мъжки  49  374,255  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45577/2020  Мъжки  84  485,046  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG45535/2020  Мъжки  98  588,073  2021  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG65448/2019  Женски  398,492  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG21112/2018  Мъжки  627,151  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG65406/2019  Мъжки  669,812  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG65448/2019  Женски  398,492  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG21112/2018  Мъжки  15  627,151  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG65406/2019  Мъжки  13  669,812  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      275,008  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      12  275,008  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      352,862  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      14  352,862  2021  Многогодишни  Една година  Национално